Oáza duše je místo hluboko ve tvém nitru, z nějž můžeš čerpat.

 Věnuj svůj čas a energii tomu nejdůležitějšímu - sobě.

 
 • Projdi cestou sebepoznání.
 • Prožívej radost z přítomného okamžiku.
 • Buď si vědom sám sebe.
 • Vytvoř svůj záměr.
 • Posilni intuici a rozvíjej tvořivost.
 • Uvědom si svou jedinečnost.
 • Změň přístup k sobě.
 • Nestůj na místě a udělej změnu
 • Najdi cestu do nitra své duše.
 • Kráčej vlastní cestou.
 • Přijmi zodpovědnost za svůj život.
 

„Prosím o propojení se Světlem a Láskou. Ať v každém okamžiku jsem ve spojení a pracuji vědomě či nevědomě pro Světlo a Lásku.“

 

Webové stránky procházejí úpravou!