Úplněk v Kozorohu - 5. 7. 2020

07/01/2020

Klíčové slovo je „ctižádost", klíčová myšlenka „dosahuji a jsem zodpovědný“.


Úplněk v Kozorohu vnese jasné světlo do oblasti práce a kariéry, a mnohým přinese důležité rozhodnutí. Povede nás k našim ambicím a hledání dalšího uplatnění v životě. Může dojít k navýšení vlastních schopností, osobního růstu a rozvoje, s cílem práce na osobním úspěchu. Pracujme na své trpělivosti a sebeovládání.

Ideální doba, kdy znovu máme potřebu soustředit se sami na sebe, zaměřit se na stabilitu, budování svého zázemí, posílení vnitřní síly a smyslu života, kde bude vnesen systém, řád a pořádek.

Energie Kozoroha nás podpoří v tom, jít si za svým, umět se rozhodnout a dořešit si situace a úkoly z minulosti. Kozoroh vede k vytrvalosti a ctižádosti, dosažení cílů, budování své cesty, nezávislosti a dokončení úkolů do reálné podoby. Ukončete to, co již není vaší podstatou, vezměte život do vlastních rukou.

LETNÍ SLUNOVRAT – 20. 6. 2020

06/17/2020

Jsou zde nyní tři důležité momenty, které se vzájemně propojí a vytvoří další odrazový můstek do našich životů. Letošní jedinečnost spojuje slunovrat, prstencové zatmění Slunce a novoluní ve znamení Raka, které nás čeká ještě jednou, a to za měsíc 20. 7. Povede nás to k hlubokému odpojení od starých záležitostí.

Letní slunovrat je astronomický pojem pro čas, kdy sluneční paprsky dopadají kolmo na obratník Raka. Během jara se místo východu Slunce posouvá směrem k severu. První den astronomického léta dosáhne nejzazšího bodu a začne se vracet. Slunce o letním slunovratu stráví na obloze nejdelší dobu, stojí nejvýše nad obzorem a stíny jsou ten den v poledne nejkratší v celém roce. Na severní polokouli nastává nejdelší den a nejkratší noc, a tím začíná astronomické léto. Příroda naděluje spoustu krásných zážitků a okamžiků. Slunovrat vede opět k návratu k sobě, k oslavě léta, světla a tepla, spojuje nás s elementem ohně a přináší hojnou dobu úrody.


Novoluní v Raku - 21. června 2020 

Klíčové slovo je „soucit, emoce, domov", klíčová myšlenka „cítím".

Rozhoduji se a konám dle svého pocitu.

Nástupem slunovratu Slunce prochází znamením Raka, které nás spojuje s domovem, rodinou, matkou, mateřskými city a našimi tradicemi. Tento čas přináší novou cestu k domovu a upevnění rodinného zázemí. Budeme mít potřebu péče, oddanosti a starosti o sebe, i o druhé. Vnímat více skrz intuici, cítit a soucítit. Znamení Raka je spojeno s minulostí, a proto můžeme potkat situace a lidi, které známe z dřívější doby. Může také nastat rozloučení s někým z rodiny či odpojení od přežitého nastavení vztahů v rodině.

Živlem Raka je voda, ta nás spojuje s našimi city a pocity, s naší proměnlivostí a emocemi. Očišťuje nás na velmi hluboké úrovni. Planetou Raka je Měsíc, a proto lze nyní vnímat více než kdy jindy, vliv fází Měsíce na obloze. Buďme opatrní na přecitlivělost, náladovost a vztahovačnost. Svou citlivost a intuici je nyní dobré vnést do tvořivosti, kreativity, a nechat se zde vést svými pocity.

Tématem novoluní v Raku je potřeba zaměřit se na domácí pohodu a klid, ochranu rodiny, sebe a svých blízkých. Očistit energie, zbavit se starých věcí, vylepšit domov či pracovnu, kde přitom můžeme např. využít principů feng-shui. Pokud hledáte nové místo pro domov, využijte současných konstelací. V popředí stojí potřeba naučit se šetrně zacházet s financemi a dobře hospodařit. Popracujme na tématu vztahu mezi rodiči a dětmi. Uvědomme si, co pro nás znamená rodina, rodiče (zejména matka), domov a děti. Je dobré čas nyní více strávit s nimi.

Úplněk ve Střelci  - 5. června 2020 

06/01/2020

Klíčové slovo je „svoboda", klíčová myšlenka „věřím a mířím vysoko".

Otevírám se svým plánům, novým věcem a lásce.

Tento den bude navíc obdařen polostínovým zatměním Měsíce. Úkolem ohnivého znamení Střelce je naučit směřovat pozornost na podstatu svého záměru, hledání smyslu, a nenechat se rozptýlit rozmanitostí života. Vládcem je expanzivní planeta Jupiter a jeho síla přináší otevřenost, štědrost, plnost pozitivní energie a optimismu. Období je vhodné zaměřit na psaní, publikování, učení se (přednášky, kurzy, semináře), zkoušky anebo alespoň vytvoření studijního plánu. Může přicházet inspirace spojená s cestováním a poznáváním nových oblastí. Naplánujme si např. letní dovolenou. Ve vztazích pocítíme více volnosti, svobody či originality. Energie Střelce nás povede k duchovnímu rozvoji, rozšíření si znalostí, k objevům nových poznatků či zkušeností. Je potřeba následovat svoji vnitřní moudrost srdce, víru a pravdu, která nás dovede do cíle, jenž hledáme, a to skrz přítomný okamžik i dlouhodobé záměry a vize.

Novoluní v Blížencích  -  22.5. 2020

05/18/2020

Klíčové slovo je „rozmanitost", klíčová myšlenka „myslím, sděluji a jsem v pohybu".

Tvorba vlastní reality skrz naši mysl a práce se svou vnitřní moudrostí.

Před námi je další transformační brána k přítomnosti, a tedy otevření se vědomému bytí. Opusťme vše, co nás brzdí a zatěžuje. Nasměrujme své vědomí na to, co nás s láskou a radostí naplňuje. Objevme, dělejme a žijme jednoduše to, co nás baví. V tento čas se spousta věcí uvede do pohybu.

Blíženci patří ke vzdušnému živlu, jejich planetou je Merkur – planeta myšlení a komunikace, a proto jsou označováni jako poslové zpráv, kteří přináší zvýšený tok informací, rozšiřují naše obzory, chuť poznávat, cestovat, učit se novým věcem či najít v sobě talent pro obchodování. Blíženci se řídí zejména svým rozumem, inteligencí, všestranností, objektivitou a jsou schopni dělat více věcí najednou.

Čemu bychom se měli v této době věnovat?

Především správně vedené komunikaci ve všech druzích vztahů, získávání, sdílení a následné předávání informací. Zaměřit se na vlastní myšlenkové vzorce, případně je nahradit novým postojem, rozšířit si obzory a podívat se na situace a věci z více stran, a vnímat tak protikladné stránky. Posílit v sobě schopnost naslouchání a pochopení toho, kde dříve vládlo nedorozumění. Pro nezadané může přijít impuls k novému partnerství.

Nastává čas na setkání, návštěvy, časté cesty, učení se, nové projekty, rozšíření vzdělávání, např. četbou či formou on-line kurzů, posílení svého ducha, vnitřního růstu a nabytí osobních zkušeností do praxe. V čase Blíženců je vhodný prostor ke koupi dopravního prostředku, nového počítače, knihy, mobilu apod. Zájem bude také o časté pohybové aktivity ke zlepšení kondice a upevnění zdraví. Věnujme pozornost svému dechu, naučme se správně dýchat, dech je základ života.

Úplněk ve Štíru – 7. 5. 2020

05/04/2020

 

Jdu do hloubky a hledám podstatu věcí.

Energie Štíra je spojená s regenerací, potřebou proměny, transformace, znovuzrození a vnitřního růstu. Vybízí k vhledům dovnitř, a vede nás pod povrch do hloubky našeho nitra, k procesu odpuštění a vzdání se všeho přežitého a nefunkčního nastavení včetně vztahů. Transformační energie nás zavedou do minulosti a přinesou témata spojena s proměnou naší temné roviny, očisty od negací, moci, bezmoci, omezení na všech úrovních. Prověří také naši intimitu, hranice a schopnost obnovy. Doba je vhodná pro dořešení záležitostí spojených s financemi, vlastnictvím, účetnictvím, pojištěním, dědictvím či poslední vůlí. Rituálem meditace se můžeme spojit s předky a očistit naší rodovou linii. Najdeme prostor na duševní terapii, sebeanalýzu či podporu duchovního studia.

Novoluní v Býku - 23. dubna 2020 

04/20/2020

Klíčové slovo je „stabilita", klíčová myšlenka: „mám, hromadím, vychutnávám".

Vědomí vlastní hodnoty.

Základní energií pevného a zemského živlu znamení Býka je životní stabilita, vyrovnanost, bezpečí, rozvaha, praktičnost, zaměření se na hmotu, půdu, majetek a úspory. Také potřeba pohodlí a cit pro krásu a umění. Energie Býka nás vede k potřebě vlastnit a také užívat si všech radostí života.

Novoluní v Býku nám sděluje, že co máme nyní v plánu a začneme realizovat, bude mít dlouhodobé trvání. Je to období uvědomění, jak přistupujeme k energii hojnosti (dostatku), což může přinést nový přístup k životu vedoucí k celkovému zkvalitnění. Příznivá energie vstoupí hlavně do oblasti financí a majetku. Stabilita nás spojí s místy, kde se cítíme zakořeněni, kde je náš domov a jistota dobrého vyrovnaného životního zázemí. Na místě je naše spojení s energií země (půdou, dřevem, kameny). Je čas uvědomit si své vlastní pravé životní hodnoty a také hodnotu sebe sama. Podívat se jaké hodnoty uznáváme a jestli jsou naplněny. Nebojme se změn či nových možností, které se nabízejí, život je změna. Investujme do sebe a do hmatatelných věcí, zkrášlujte své obydlí. Obraťme pozornost na krásu a lásku, vládnoucí planeta Venuše bude nápomocná. Vyjádřeme vděčnost za vše, co máme, kde a kým jsme, také nezapomeňme na pomoc druhým.

Rituálem meditace nyní můžeme podpořit vlastní prosperitu, kreativitu, zvýšení a udržení úspor, bohatou úrodu, vlastní hojnost i dostatek v rodině a další…Investujme energii do aktivit, které mají dlouhodobé plány a cíle, a vedou ke zlepšení našich životních podmínek.

Úplněk ve Vahách - 8. 4. 2020

04/06/2020

Klíčové slovo je „rovnováha".

Před námi je první jarní úplněk, který nastane ve středu 8. dubna ve znamení Vah. Ten vyvolává v nás potřebu změny ve spolupráci s druhými a ochoty přistoupit na vzájemný kompromis. Díky jeho vlivu můžeme prožít vyjasnění vztahových komplikací, uzavření nesouladu, sporů, dohod, smluv, a to jak doma i na pracovišti. Zde bude vneseno jasné světlo, které nás prozáří a přinese nastavení nových pravidel. Bude potřeba nastolit systém, pořádek a dát všemu nový smysluplný řád. Tématem je také osvobození od omezení, závislostí a potřeby mít vše pod kontrolou, kdy naopak je potřeba nechat věci vyvíjet se přirozeně. Úplněk je také ideálním startovním dnem pro jarní očistu těla i duše. Uvědomění si své vnitřní i vnější rovnováhy v životě.

Novoluní v Beranu - 24. března 2020 

03/21/2020

Klíčové slovo je „akce, rozhodnost", klíčová myšlenka „ Já jsem".

Znamením Berana začíná nový astrologický roční cyklus, proto se také jedná o nejdůležitější novoluní celého roku a další nový počátek cesty, který do našich životů přirozeně vstoupí společně s přírodou.

Živlem znamení Berana je oheň, který dodává impulzivní nárůst vnitřní energie, sílu, vůli k sebevyjádření spojenou s odvahou, rozhodností, spontánností, nadšením a samostatností, jenž nás vede k novým počátkům a tvořivosti. Pozor na vznětlivost a netrpělivost. Beraní energie je velmi aktivní, která zvládne beze strachu přejít přes překážky dál.

Je čas začít jinak myslet a tvořit. Uvědomit si znovu podstatu vlastních myšlenek.


Novoluní v Beranu nás vede k tomu, abychom soustředili pozornost na podstatné priority a uzavřeli to, co již nemá budoucnost. Plynout v souladu s energiemi. Čas na přípravu či přímo zahájení něčeho nového, nové cíle a vize, udělat si očistu svého prostoru, obydlí, sebe sama. Zaktivovat se takovým pohybem, který je pro nás v současné situaci dostupný. Buďme vděčni za všechno, co máme a dodejme víru v sebe sama.
Můžeme pocítit také splynutí těla s duší. Cílem je znovuzrození, smrt starého života a přechod k vyššímu stavu vědomí.

Krásné jaro všem.

 

 Úplněk v Panně – 9. 3. 2020

03/06/2020

Klíčové slovo je „služba", klíčová myšlenka „analyzuji a pracuji".

Tématem úplňku ve znamení Panny je oblast zdraví, péče, spolupráce, uvědomění si zodpovědnosti za sebe, svůj život, vlastní rozhodnutí a hlavně za své zdraví. Je potřeba posílit vztah k sobě, vnímat sebeúctu, to jak si vážíme sami sebe a tam kde je nutné, pak zdravě vytyčit hranice. Dejme lásku sami sobě, udělejme něco pro sebe v oblasti zdraví, prevence či uzdravení toho, co nás trápí. 

Současně ještě do 10. 3. můžeme vnímat vliv retrográdního Merkuru, který nás navrací v mysli do minulosti. Můžeme obdržet cenné informace k dořešení starých nezpracovaných situací.

NOVOLUNÍ V RYBÁCH – 23. 2. 2020

02/20/2020

Ponořme se do hlubin svého nitra.

Klíčové slovo je „jednota-celistvost", klíčová myšlenka „věřím a cítím".

Ryby jsou nejvýše a nejblíže bohu postaveným znamením zvěrokruhu a zároveň posledním v řadě. Uzavírají tak roční pouť, která startovala loni na jarní rovnodennost. Jejich živlem je voda, která je spojuje s city, přecitlivělostí, soucitem, empatií, hloubkou jasnozřivosti a intuitivním vnímáním. Často unikají od běžné reality ke snění, mají schopnost vizualizace, inspirace, tvořivosti a umění.

Novoluní v Rybách nás povede ke spojení se svou duší. Je čas obrátit se k vlastním pocitům, potřebě rekapitulace předchozího astrologického roku, popřemýšlení a zhodnocení čím jsme prošli, kde jsme dnes a celkové pochopení sama sebe. Toto novoluní nás povede k rozšíření intuice, k dalšímu duchovnímu rozvoji, třeba právě formou meditace, cvičení jógy apod. Máme možnost osvobodit se nyní od závislostí a zlozvyků.

Současně lze až do 10. 3. vnímat vliv retrográdního Merkuru, který nás navrací v mysli do minulosti. Můžeme obdržet cenné informace k dořešení starých nezpracovaných situací.

Úplněk ve Lvu - 9. února 2020 

02/06/2020

Klíčové slovo: „víra a srdce na dlani".

Klíčová myšlenka: „chci vládnout, hrát si, tvořit a ukázat, jak jsem úžasný a skvělý".

Nastávající úplněk v ohnivém znamení Lva vyvolává potřebu zvýraznění našeho Já, vědomí, čím chceme být. Znamení Lva nás spojuje s naším vnitřním středem, vášní, láskou, vůlí a schopností se zviditelnit. Přináší příval emocí, potřebu uznání, obdivu a ocenění našeho okolí.

Podpora bude vedena do oblasti tvořivosti, kreativity, plodnosti, vstřícnosti a sebevědomí. Tento úplněk může uzavřít určitou životní oblast na téma sebevyjádření v rámci své osobnosti, tvorby, dětí a partnerů. Dovolme si uvolnit a udělat něco, čím vyjádříme pozitivní sílu. 

Čínský horoskop na rok 2020 – Rok kovové Krysy

01/30/2020

Z prastaré čínské astrologie vzešel před mnoha a mnoha lety čínský horoskop. Má 12 různých zvířecích znamení, jejichž nadvláda se obměňuje vždy po roce. V roce 2020 nad námi bude bdít znamení kovové Krysy.

Čínský horoskop na rok 2020 

Čínský horoskop na rok 2020 oficiálně odstartoval dne 25. ledna 2020 a skončí dne 11. února 2021. Poté bude následovat rok kovového Buvola. Nyní ale k roku kovové Krysy, který nás čeká. Rok 2020 se podle čínského horoskopu ponese ve znamení nových příležitostí. Celý rok kovové Krysy bude protkán změnami a doslova nezůstane kámen na kameni. Štěstí ale bude přát jen činorodým a aktivním jedincůmpasivita v roce 2020 rozhodně nebude v kurzu

Pokud toužíte po změnách v oblasti kariéry, lásky nebo osobního rozvoje, paní Štěstěna vám bude nakloněna. Musíte jít ale změnám sami naproti a sami se o ně zasloužit. Jen tak dostanete v roce 2020 přesně to, po čem toužíte. Největší privilegia bude mít samozřejmě vládnoucí znamení Krysy.

Kariéra v roce 2020

Cesta k úspěchu v roce 2020 rozhodně nebude lemovaná růžemi ale naopak, bude pěkně trnitá. Rok 2020 sice přeje všem pracovním změnám, ale pouze lidem, kteří prokáží, že dokážou obstát před zkouškami. Abyste dosáhli toho, po čem v kariéře toužíte, budete muset prokázat pořádnou dávku vůle, urputnosti, vytrvalosti, píle a efektivity

Aby byly vaše snahy úspěšné, budete se muset soustředit nejen na sebe, ale také na své bližní. Čínský horoskop na rok 2020 radí, že pokud chcete být skutečně úspěšní, měli byste ve svých aktivitách myslet i na ostatní lidi. Nemusí se jednat hned o charitu, zkuste ale každý den udělat jeden dobrý skutek. V pracovní oblasti se snažte pomáhat dosahovat úspěchů také dalším lidem. Pokud vás někdo požádá o pracovní výpomoc, neodmítejte. A hlavně - nedělejte vše jen pro peníze, ale hlavně pro dobrý pocit

Peníze v roce 2020

Ruku v ruce s kariérou jdou samozřejmě peníze. Znamení kovové Krysy předurčuje všem aktivním znamením nové příležitosti, které se budou týkat také finančních transakcí. V roce 2020 konečně začnete vydělávat více peněz a nebudete živořit z měsíce na měsíc. Podaří se vám uspořit peníze a vytvořit tzv. finanční polštář, díky kterému se konečně přestanete obávat o budoucnost. Rok kovové Krysy bude vhodný pro podnikání, samostatně výdělečnou činnost a celkové osamostatnění v práci. 

Láska a vztahy v roce 2020

Nové příležitosti na vás čekají také v lásce, předpovídá čínský horoskop na rok kovové Krysy 2020. Celý rok se ponese v harmonickém, láskyplném a tolerantním duchu. Klíčem k opravdové lásce se ukáže být komunikace. Abyste získali vše, co v lásce potřebujete a byli opravdu šťastní, budete se jednou pro vždy muset naučit skutečně komunikovat. Mluvit o problémech, přáních, touhách i potřebách. Příležitosti budou čekat nejen na nezadaná znamení čínského zvěrokruhu, ale "bohužel" také na zadané jedince. Takové příležitosti se ale mohou rychle přeměnit v nevěru. Pozor na ni, doma by se rychle provalila a vy byste rázem přišli o vše, co jste měli. 

Zdraví v roce 2020

Všechna znamení zvěrokruhu se budou těšit ze zdraví a harmonie, říká čínský horoskop na rok 2020. Klíčem k dlouhověkosti, vitalitě a dobré kondici se ukáže být sport. Nikoliv nárazový, ale pravidelný. V roce 2020 si proto dejte za cíl vybudovat si aktivní sportovní návyky, kterým se budete pravidelně věnovat. Klidnější znamení zvěrokruhu ocení jógu, pilates nebo procházky. Pro aktivnější znamení je vhodný běh, jízda na kole, plavání atd.

Čínský horoskop na rok 2020 radí, abyste dostatek volného času věnovali také tzv. psychohygieně, tedy očistě mysli. Nejvíce se vám podle předpovědi kovové Krysy osvědčí pobyt ve wellness, pravidelné masáže nebo jen vycházky v přírodě. Zdravé tělo, to je především zdravá mysl. Zapomeňte proto na negativní myšlení a naučte se, jak být pozitivní. 

Znamení Krysa - charakteristika

Nyní už k samotnému vládnoucímu znamení, kterým bude v roce 2020 kovová Krysa. Krysy vynikají svou společenskou povahou. Tito zrozenci milují zábavu, rádi vyprávějí příběhy a užívají si být středem pozornosti. Jejich ideální večer je ve víru velkoměsta, nejlépe v klubu nebo na diskotéce, což platí ale zejména pro mladší Krysy. V pozdějších letech dávají Krysy přednost domácí zábavě. Rádi pořádají večírky, grilování a posezení pro přátele. Jsou výborní hostitelé, nezkazí žádnou legraci a zkrátka... umí život žít. 

Znamení Krysy vyniká v komunikaci. Pro Krysy není problém navázat kontakt s úplně cizím člověkem. Rádi se seznamují, mají spoustu přátel i známých a v konverzaci vynikají obratností, výřečností a slovní zásobou. Neztratí se ani v zahraničí a pokud zrovna neovládají tamější cizí jazyk, hravě se domluví klidně i rukama či nohama. Stačí jeden úsměv Krysy a celý svět jí leží u nohou

Pozitiva Krysy

  • inteligence, výřečnost, pohotovost, komunikativnost, flexibilita, přizpůsobivost, činorodost 

Negativa Krysy

  • upovídanost, tvrdohlavost, vybíravost, ziskuchtivost, neústupnost 

Čínský horoskop na rok 2020 Krysám samozřejmě předpovídá báječný rok kovové Krysy, a to nejen díky tomu, že Krysa je vládnoucím znamením. Krysy si to po letech, kdy se jim v lecčem nedařilo, zkrátka zaslouží. 

Podívejte se do tabulky, zda jste se narodili ve znamení Krysy. 

Rok kovové Krysy

Začátek

Konec

1924

5. 2. 1924

23. 1. 1925

1936

24. 1. 1936

10. 2. 1937

1948

10. 2. 1948

28. 1. 1949

1960

28. 1. 1960

14. 2. 1961

1972

15. 2. 1972

2. 2. 1973

1984

2. 2. 1984

19. 2. 1985

1996

19. 2. 1996

6. 2. 1997

2008

6. 2. 2008

25. 1. 2009

2020

25. 1. 2020

11. 2. 2021

2032

11. 2. 2032

30. 1. 2033

Elementy Krysy

Element

Roky narození

Charakteristika osobnosti

Dřevěná Krysa

1924, 1984

Jedinci s konzervativními názory na životní styl.

Ohnivá Krysa

1936, 1996

Inteligentní a schopní lidé se sklony k zahálce a lenosti. 

Zemská Krysa

1948, 2008

Přizpůsobiví, aktivní lidé. Mají sklony se neustále zlepšovat.

Kovová Krysa

1960, 2020

Citliví lidé s vysokou mírou emoční inteligence. 

Vodní Krysa

1912, 1972

Inteligentní lidé, bojí se ale zkoušet nové věci, brzdí je vlastní mysl. 

 http://www.spektrumzdravi.cz/

NOVOLUNÍ VE VODNÁŘI – 24. 1. 2020

01/22/2020

Klíčové slovo: „pravda", klíčová myšlenka: „vím, bourám přežité a nastoluji nové".

Toto znamení spadá pod živel vzduchu a spojuje nás s energií ducha. Vodnářům vládne revoluční planeta Uran, která podporuje silnou touhu po svobodě, pokroku, změny a oproštění se od minulosti. Nastává čas osvobodit se od situací, které nás svazují, hledat pravdu, být originální, nápaditý, nezávislý a svůj. Zároveň je potřeba stát nohama pevně na zemi a být napojen na realitu.

Vodnářská energie často přináší odvážné, náhlé, nečekané zvraty společně s tvůrčími myšlenkami. Novoluní může přinést do života zcela nové projekty, prostor pro realizaci nových trendů a inovativních nápadů, které jsou často projektem pro dobro společnosti jako celku.

ROK 2020 Z POHLEDU NUMEROLOGIE

01/03/2020

Celý článek: ZDE

Novoluní ve Střelci

11/18/2019

Slunce vstupuje do znamení Střelce letos dne 22. 11. a jeho tématem je naučit se soustředit pozornost na podstatu svého záměru. Tedy nenechat se rozptýlit rozmanitostmi možností a příležitostí, které život nabízí. Střelci panuje ohnivý živel, jehož síla je expanzivní, otevřená, štědrá, plná pozitivní energie, optimismu a zcela podpořená planetou Jupiter.

Toto Novoluní otevírá cestu k našemu duchovnímu rozvoji, potřebě rozšíření znalostí, touze po nových poznatcích a zkušenostech. Je potřeba následovat svoji vnitřní moudrost srdce, víru a pravdu, která nás dovede do cíle, jenž hledáme. Může nás to vést k častým návštěvám a cestám (i do zahraničí), často i skrz mysl mimo pozemské sféry.

Je čas na hledání smyslu a cíle svého života či otevření nových možností. Období je vhodné zaměřit na psaní, publikování, učení se (přednášky, kurzy, semináře), zkoušky anebo alespoň vytvoření studijního plánu. Ve vztazích můžeme vnímat více volnosti, svobody či originální aktivitu. Pomoci můžeme i posílením myšlenek (Rituálem pro lepší svět) na zlepšení stavu života a zkvalitnění podmínek celé planety Země.

Novoluní ve Vahách - 28. 9. 2019

09/25/2019

Slunce nám nyní vstoupilo do znamením Vah a pobude tam až do 23. října. Váhám vládne planeta krásy Venuše, která nás vede k harmonii, vyváženosti, vnitřní kráse a přirozenosti.

Díky tomuto novoluní máme znovu šanci najít ztracenou rovnováhu a soustředit se na prohloubení souladu ve vztazích všeho druhu. Tím prvotním je vztah k sobě a vyrovnání se svými vlastními protipóly, propojení své Vnitřní ženy a Vnitřního muže, jejichž odrazem jsou nám poté všechny ostatní vztahy s druhými lidmi kolem.

Urovnejme si spory a veškerý nesoulad, který se nás dotýká, podívejme se na smlouvy a dohody, zejména ty pracovní. Nyní se nám mohou otevřít nové pracovní vztahy a zlepšit jejich zázemí. Je také čas na vylepšení zdravého životního stylu, cvičení, stravování, detoxikaci či ozdravný proces směřující ke zdraví a celkové životní pohodě. Popracujme na rovnováze ve všech našich životních oblastech: zdraví, vztahy, práce (kariéra), finance (majetek), zájmy (koníčky), vzdělávání, seberozvoj..

Novoluní v Panně - 30. 8. 2019

08/26/2019

 Tématem tohoto novoluní bude otázka zdraví, práce, spolupráce, péče o sebe a blízké.

Nyní až do 23. září nám Slunce prochází zemským znamením Panny, které přináší do našich životů podstatnou stabilitu, smysl pro detail, analýzu, zodpovědnost a potřebu úklidu jak navenek, tak uvnitř. Energiím Panny vládne Merkur – planeta komunikace, sdílení informací a inteligence. Je čas, abychom se zaměřili na své zdraví, a to i preventivně, např. změnou životního stylu, úpravou jídelníčku a vnímali také dobrou psychickou pohodu.

Se znamením Panny je spojena symbolická postava Panny Marie a její síla, ochrana a čistota.

Panna Marie - nazývána jako Královna andělů, vyzařuje lásku a soucit, objímá děti, dospívající a všechny zraněné lidi v bolesti, uzdravuje "Vnitřní dítě" a pomáhá s tématem mateřství.

Našim úkolem bude nyní také otázka praktičnosti, dobrého hospodaření, kontrola vztahu k pracovní a finanční oblasti. Ideální čas k získání informací, prostředků či kontaktů a nalezení nových možností, vyřešení našich obtíží, čas pro důležitá rozhodnutí, sebeanalýzu vlastního rozvoje, odhalení chyb a jejich náprava.

Jak jsme spokojeni a co sami můžeme udělat jinak?

Novoluní v Panně je ideální dobou pro nastolení trvalých změn, nasměrování v pracovní a kariérní oblasti, nové spolupráce a aktivity. Při tomto novoluní se sejde 5 planet - Slunce, Luna, Venuše, Merkur a Mars v Panně a vytvoří tak spolu silné energie.

Novoluní V Panně nám napomůže se zbavit nepříjemných zlozvyků a postojů, které již nechceme. Povede nás k čistotě, pořádku, systému, střízlivosti a efektivnosti. Pozor na zvýšenou míru kritiky, na místě je pozitivní myšlení, víra v sebe a své schopnosti.

LVÍ BRÁNA

07/24/2019 

Každoročně koncem července se Slunce, planeta Země a Sirius přemísťují na obloze tak, že přitom vytvářejí propojení mezi fyzickou a spirituální úrovní našeho vnímání. Dochází k posvátnému otevření Hvězdného Portálu Lví Brány. Tato spirituální brána se letos otevírá 25. července, 8. srpna dosáhne svého vrcholu a 12. srpna se opět uzavře. Proč název Lví brána? Označení dostala díky znamení Lva, pro něhož je v astrologii Slunce domovem.

Nyní se tedy nacházíme v čase aktivace nových světelných kódů, které mají zvýšený energický dopad na naše těla. Čas, kdy bude potřeba ukotvit nové vibrace, provést tzv. aktualizaci našeho těla, duše i ducha.

Sirius vychází každoročně v tomto čase a je spojován s novými začátky, novým Světlem, vhledy, uvědoměním a myšlenkami, přináší s sebou nové úrovně vědomého probuzení. Přívaly světelných vln vyzařujících ze Siria nesou příliv božské moudrosti a vyspělého vědění z vyšších sfér (známých jako vzestoupené světelné kódy), které vtékají na naši planetu a jsou našimi energetickými těly integrovány, probouzí naše vědomí a aktivují naši DNA.

Když je tento energetický portál otevřen, paprsky ze Siria dopadají na planetu Zemi a pomáhají urychlovat náš osobní a spirituální rozvoj. Dochází k řadě rychlých transformačních událostí, které nás vedou k realizaci dalších osobních plánů. Jsme intuicí vedeni provést důležitá rozhodnutí v podstatných životních oblastech. Ten, kdo je otevřen a ochoten přijmout, jemu tento světelný portál pomůže obdržet příliv spirituální moudrosti, zaktivovat a vyživit srdeční čakru, obohatit nás kreativitou, hojností, harmonií, rovnováhou, odvahou a vnitřní silou.

Toto období je vhodné pro propuštění a odpojení (očištění) všeho přežitého, co již v tuto dobu s námi nesouzní. Vše staré potřebuje odejít, abychom vytvořili prostor pro nové. Díky meditacím si dovolme udržet klidný stav mysli a vpustit do svého energetického pole plnou aktivaci Světla k probuzení našeho vnitřního potenciálu pro další kroky životem.

Podpořte sami sebe a zapojte se do dálkové meditace, která se koná 1. srpna 2019 na Novoluní ve Lvu.

Slunce v duši.

Zuzana Světlana

 

NOVOLUNÍ VE LVU - 1. 8. 2019 

07/22/2019

V úterý 23. 7. nám Slunce nastupuje na měsíc do znamení Lva. Jaké energie a výzvy můžeme tedy očekávat během následujících dní? Jedná se o živel ohnivý, jenž přináší nárůst energie. Lev nás spojuje s naším vnitřním středem, vůlí a schopností se zviditelnit. Přináší příval emocí, potřebu uznání a ocenění.

Předchozím znamením Raka jsme si uvědomili vztah k matce, ženské energii, svému nitru, duši, minulosti a pasivitě. Lev je zástupcem naší mužské energie a vitality, představuje našeho otce a vztah k němu.

Tématem novoluní ve Lvu je veškerá tvorba, tvořivost a děti.
V tomto čase je dobré se zaměřit na svou vnitřní sílu, uvědomit si a posílit 3. čakru (solar-plexus), která je hnacím motorem našeho života. Přivolat do cesty pozitivní energii, sebevědomí (být si vědom sám sebe), vstřícnost, úspěch a prosperitu. Podpořit v sobě odvahu, uvědomit si své talenty, schopnosti a nadání, nebát se projevit navenek.

Velkým tématem je spojení s esencí svého Vnitřního dítěte, to je bezstarostná část v nás, která miluje kreativitu spojenou s radostí a optimismem. Zkuste sami sebe obejmout, dopřát si laskavost, péči a přijímat s pocitem, že si zasloužím.

Na konci srpna nás čeká ještě jedno Novoluní (30.8.), ovšem to už bude o jiném tématu, tak až příště.

Zuzana