ROK 2019 Z POHLEDU NUMEROLOGIE

Aneb co nás letos čeká a jaké máme možnosti díky energii čísel.

 

2019 - ROK KREATIVITY, TVOŘIVOSTI A KOMUNIKACE

 

Numerologie je pradávná a stále i dnes využitelná nauka o číslech, jejichž energie nám pomáhá pochopit propojení mezi vlivem jednotlivých čísel, naším životem, lidmi a událostmi, které nás v daném čase potkávají.

Ohlédnutí roku 2018

Když se podíváme zpět k předchozímu roku 2018, byl pod vibrací č. 11, a to znamená Citlivost. Měli jsme se tedy především naučit být přirozeně citlivými k sobě i okolí a projevovat ji ve svém životě. Přitom se spoléhat na své vnitřní vedení, rozvíjet a posilovat vlastní intuici v každé situaci. Citlivost nám přinesla do života větší senzitivitu a zranitelnost, a proto bylo nezbytné vracet se zpět ke klidu a míru, zbavit se stresu, udržovat přátelské vztahy a nebát se vyjadřovat své vlastní city, pocity a být empatičtí jeden k druhému.

 ROK 2019

Pokud bychom chtěli porozumět letošnímu roku 2019, pak je potřeba jej rozklíčovat a nejprve rozdělit na dvojčíslí 20 a 19.

20 – nám všem dává schopnost intuice, která nás vede k tomu, naučit se žít na základě svých vnitřních pocitů bez zbytečného rozumového přemýšlení. Intuicí je vždy myšlen ten prvotní impuls, který nás nakopne úplně na začátku našeho zvažování. Díky číslu 20 – se posiluje naše senzibilita, potřeba harmonie, míru a spolupráce. 20 působí již 19. rokem, kdy od roku 2000 jsme převzali její sílu.

Dalším dvojčíslím je 19 - účastenství, které nám přinese potřebu otevřenosti, spolupráce, být nápomocen jeden druhému a navzájem soucítit a chápat ostatní kolem sebe.

V tomto dvojčíslí je dále 1 a 9. Jednička (1) nám dodává zdravou nezávislost a devítka (9) přináší uvážlivost, moudrost a potřebu klidného rozvažování. V součtu pak dostaneme číslo 10, které nás vede k tomu, abychom projevili svou emocionální sílu.

Rok 2019 je tedy složen dále ze 4 čísel - 2, 0, 1, 9. Tyto čísla je potřeba opět posuzovat jednotlivě, stejně jako předchozí dvojčíslí.

– přináší družnost a byla nám dána již v roce 2000 a je tady s námi neustále už 19 let. Družnost znamená, že pracujeme všichni v Jednotě, máme potřebu spolupráce, bytí tady na Zemi jeden pro druhého, kde jsme si vzájemně nápomocni a oporou.

– kdekoliv umístěná vždy zesiluje potenciál předchozího čísla. V našem případě tedy posiluje družnost (2). Nula se nazývá tzv. okénkem do duše a dodává nám duchovní sílu. Přináší nám otázky typu - proč jsme tady a potřebu práce na sobě. Nula (0) je brána ke spojení s vyššími silami, k vyšším vibracím a jejich vnímání.

1 – jednička (na tomto umístění působí už od roku 2010) a dodává nám jakousi nezávislost, což znamená, nebýt zbytečně závislý na pomoci druhých, ale učit se samostatnosti a umět sebe prosadit. Příští rok již na tomto místě převezme vládu dvojka (2).

9 – devítka je o naší potřebě uvažování, vnitřní analýzy, moudrosti a klidném rozvažování.

Po sečtení všech 4 čísel nám vyjde číslo 12, které znamená všestrannost a po konečném sečtení pak číslo 3, jehož význam je tvořivost a komunikace.

Je zajímavé se podívat, že poslední podobná vibrace čísel jako letos (3) byla v roce 2010 a další bude v roce 2028.

Co tedy můžeme letos pociťovat?

I nadále budeme mít potřebu práce sami na sobě a svém duchovním rozvoji, a to na základě dostatku intuice (20), být otevřen ke spolupráci (2), spoluúčasti a pochopení druhých (19), za projevu své emocionální síly (10), zároveň budeme mít prostor pro svou nezávislost (1) a potřebu klidného uvažování (9).

 

KLÍČEM PRO NÁS JE LETOS ČÍSLO 3

Klíčovým slovem pro ROK 2019 je tedy Tvořivost a Komunikace.

Trojka znamená schopnost člověka využít svou mentální hladinu, vliv mysli a uvědomění si, že myšlenky mají velkou sílu. Díky nim tvoříme svou realitu a veškerý přístup k životu. Myšlenkou velmi ovlivňujeme svět jako celek a život na Matce Zemi. Díky tomu k nám během roku 2019 může přijít spousta inspirací, nápadů a nových pohledů. Uvidíme nové možnosti a podaří se nám osvobodit od starých a již nefunkčních přežitých vzorců myšlení a konání.

Energie čísla 3 aktivuje schopnost logicky uvažovat, zesílit bystrou inteligenci, paměť, rozvinout bohatou představivost, vizualizaci a více se otevřít navenek ke druhým lidem. Budeme mít potřebu se letos více propojovat, navštěvovat, získávat nové kontakty a díky tomu se zvýší i celková komunikace a přenos informací. Nastane velký prostor pro vzdělávání a učení sebe i druhých, v popředí bude stát tvořivost a kreativita všeho druhu. Nastane čas i na koníčky a aktivity, které nám přinášejí seberozvoj i užitek pro druhé. Budeme hledat a nacházet to, co je náš talent, pro co máme nadání, co nám přináší radost a štěstí. Zdokonalovat dále i to, co už umíme, aby naše schopnosti nabrali vyšších kvalit. Cesty nás povedou k rozvoji svého potenciálu a třeba i k návratu k činnostem, na které jsme měli dříve více času. Chuť poznávat, cestovat a učit se třeba i novým věcem. Abychom mohli tvořit v napojení na svůj Zdroj, bude potřeba občas také spočinout jen ve svém vlastním klidu a odpojení od přebytku informací zvenku, které nás mohou rušit.

Kromě cestování a poznávání budeme mít potřebu rozvinout se ve své profesi, zabývat se otázkami smyslu vlastního života zde na Zemi, hledat své poslání a to, co nás naplňuje a baví.

I letos můžeme opět procházet prověrkou našich vztahů, ovšem bude k dispozici mnohem více prostoru ke komunikaci a vzájemného porozumění. Je třeba opět si uvědomit na jakém základě stojí naše partnerství a jaký má uvnitř smysl. To, co je nezdravé a vzájemně nevyhovující, může být ukončeno. I letos do vztahů budou vstupovat duchovní zkoušky a bude prověřena jejich stabilita a funkcionalita.

Díky energii čísla 3 se nám podaří dovolit si otevřít své nitro a díky přirozené schopnosti komunikace dát o sobě znát druhým co cítíme. Každý jedinec bude mít potřebu se nějakou formou projevit, což občas může vyvolat pocity zmatku, přetížení a nepochopení.

Vše má svůj čas, a tak vše, co bylo dříve potlačeno (třeba díky strachu) se dostane napovrch, což povede hlavně k celkovému uvolnění a vyřešení situací, které dříve byly nepochopeny a nepřijaty. Proto letos můžeme občas zažívat pocity návratu v čase zpátky do minulosti, aby se staré situace hluboce pročistily a vyplavaly díky komunikaci do porozumění a přijetí.

Na co bychom si měli dát pozor?

Pozor si letos dejme zejména na zvýšenou kritičnost, zbytečné sebeposuzování a hodnocení okolí, vztahovačnost, výbušnost a roztěkanost. Pozor na migrény, přetížení nervů, vysoký tlak, srdce a plíce. Pokud bude naše hlava přetížena, pak bude potřeba se naučit na čas mentálně vypnout třeba díky sportu či relaxacím. Vyhnout se kritice a věnovat se více tvorbě jako je např. psaní, publikování, přednášková činnost, umění, tanec, zpěv, ruční kreativní techniky a další.

Jak je to s energií roku 2019?

3 je číslem mentálním, a tedy energie budeme mít letos mnohem více než loni, ovšem záleží na našich myšlenkách a jakou realitu si díky nim vytvoříme. Zda jsme ochotni a schopni se přirozeně projevit, naučit se novému a tvořivě se rozvinout.

Kdo nejlépe využije energii letošního roku? Ten, kdo právě prochází či letos vstoupí do své osobní roční vibrace (ORV 3).

A také se bude dařit lidem, kteří se narodili v roce Vepře, jehož vládu letos právě převezme toto čínské znamení.

2019 – Rok Merkura

Vládcem roku 2019 je v astrologii planeta Merkur, jako zprostředkovatel informací, jejich zpracovávání a komunikování. Merkur je obchodník a cestoval. V popředí bude vládnout vzdušné znamení jako jsou Blíženci, Váhy a Vodnář. Pozor si dejme hlavně na informační chaos. Buďme bdělí, stačí „procedit skrz sebe“ a s nadhledem si každý najdeme to své, co s námi souzní. Během roku 2019 k nám mohou často proplouvat jasná poselství. Heslem je: „Naučit se žít tady a teď v přítomném okamžiku. Být v pravý čas na správném místě.“

Závěrem

Roční vibrace čísla 2019 je platná celoplanetárně pro všechny bytosti po celý rok od 1. ledna do 31. prosince. Toto numerologické zadání roku 2019 prostupuje do celkového kolektivního vědomí, kdy jeden ovlivňujeme svým myšlením druhého. Pokud bychom chtěli udělat individuální roční rozbor pro jednotlivce, pak je třeba vzít v úvahu jeho konkrétní datum narození.

Zájemci o vypracování osobního letošního numerologického rozboru, napište mi na e-mail info@cestousebelasky.cz.

Ať se vám letos podaří vědomě rozvinout svou tvořivost.
 
Zuzana Světlana Galuszková

 

Tento článek je možno sdílet dále, avšak prosím v nezměněné podobě, s aktivním odkazem na webové stránky www.cestousebelasky.cz . Děkuji.