O Reiki

 

 

Reiki je velmi jednoduchá metoda pro každého, kdo touží po sebepoznání. Je cestou osobní odpovědnosti především k sobě samému. Slouží nejen k samoléčbě a pomoci druhým lidem, ale je zároveň cestou k osobnímu rozvoji, k uklidnění mysli, harmonizaci a meditaci. Reiki nám přináší zpět spojení se vše pronikající životní energií a pomáhá nám, abychom získali zpět sebelásku a sebeúctu, ale také, abychom začali vědomě pracovat na způsobu svého myšlení i cítění a na změně svých životních postojů.

Napojením na zdroj Reiki vám umožňuje přijímat blahodárnou léčivou energii z neomezeného zdroje a využívat ji ve svůj prospěch či druhých. Ošetření harmonizuje tělo po fyzické i psychické stránce. Rovnováha energií v těle rozpouští energetické blokády, odstraní bolesti a vede k hlubokému uvolnění na mnoha úrovních. Současně se aktivují přirozené samolečicí schopnosti těla.

Reiki energie je pozitivní, láskyplná, všudypřítomná a lze jí využít pouze a výhradně k účelům dobra a lásky. Žijeme v době, kdy je potřeba konečně zbořit nadvládu ega, které vychází z našeho rozumu a vytváří negativní energie a myšlenky. Sílu dostává pozitivní zdroj energie, Reiki - energie lásky, která harmonizuje s naším srdcem.

Reiki je velmi staré umění léčby, které v 19. století v Japonsku znovu objevil Mikao Usui. Reiki je japonské slovo označující universální životní energii bezpodmínečné lásky. Historie Reiki je stará několik tisíc let a pravděpodobně ji znali a využívali i Buddha a Ježíš. Tato životodárná energie přichází k nám z Universa, a je jen na nás, zda se jí naučíme a chceme používat.

Léčitelské schopnosti má v sobě každý člověk. Objevíte je rovněž na kurzu Reiki I. stupně. K tomu, abychom mohli Reiki používat, potřebujeme Mistra Reiki, který nás zasvětí a umožní, aby námi mohla tato životodárná energie protékat. Schopnost být kanálem Reiki je doživotní, nelze ji nijak odejmou či zrušit. Je potom na každém jedinci, jak tyto schopnosti bude dále rozvíjet.

Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života. Člověk se již po I. stupni otevře svými energetickými kanály (čakrami) této energii. Reiki uvolňuje duševní blokády, které bývají často příčinou našich neduhů. Každý se o jejích účincích může přesvědčit. Např. ještě před kurzem projít osobním či dálkovým ošetřením pomocí Reiki. Mnohé nám může napovědět také naše intuice.

Při předávání Reiki se dá údajně změřit značná pulsace biomagnetického pole, protože se pulsy pohybují v podobných frekvencích jako mozkové vlny (0,3 - 30 Hz). Nezávislý výzkum doktorů Roberta Beckera a Johna Zimmermana se zabýval tím, co se děje při praktikování Reiki. Vědci zjistili, že nejenže křivka mozkové aktivity předávajícího a přijímajícího se synchronizují ve stavu alfa, ale že se jejich puls sjednotil s magnetickým polem země, známým jako "Schumanova rezonance". Během předávání Reiki je prý biomagnetické pole předávajícího mnohokrát větší než za normálních okolností.

Energie Reiki je velmi inteligentní a proudí sama do nejvíce poškozených míst. Tedy tam, kde je jí momentálně nejméně. Podobně jako voda, která vždy teče do nejnižšího místa.

Pro mnohé lidi znamená Reiki okamžitou úlevu. Uvolňuje, zmírňuje bolest, urychluje léčebný proces, přináší relaxaci, harmonizuje čakry a celé energetické pole. Pokud se naladíme na energii Reiki, můžeme ji neomezeně brát z Univerza a předávat jí lidem, kteří jí mají málo. Reiki napomůže k postupnému uzdravení. Ten, kdo je naladěn na Reiki, má energii stále, pokud s touto energií pracuje. Reiki je velmi dobrým a vhodným doplňkem jakékoliv léčby při použití jakýchkoliv léků či léčebné metody. V žádném případě však klasickou léčbu NENAHRAZUJE!

Lidé, kteří již mají zasvěcení do Reiki a delší dobu z nějakého důvodu s ní nepracovali, mají možnost projít znovu tzv. přesvěcením, zopakovat si vědomosti o Reiki, vyčistit vnitřní balast, obnovit své vnímání a získat opět sílu soustředit se na své životní úkoly.

Reiki má duchovní podstatu, přesto nemá nic společného s náboženstvím. Není zde třeba žádné zvláštní víry, ani životního omezení. Předávání Reiki je zcela bezpečné kdykoliv, kdekoliv a pro cokoliv. Působit lze přikládáním dlaní na sebe nebo na druhé lidi, zvířata, rostliny a jiné "neživé" objekty" našeho světa, které je s vděčností přijímají. Absolvováním II. stupně Reiki lze působit na dálku, poskytnout ochranu, vyčistit prostor atd.

Reiki je jednou z možností, jak uvést tělo a mysl zpět do harmonického stavu. Samozřejmě s naším přičiněním a ochotou připustit změny. Mnoho z nás raději spoléhá na pomoc druhých lidí. Je to pohodlnější, než pracovat na sobě a změnit sebe a svůj život. Naše zastaralé vzorce myšlení a chování nám brání v tom, abychom v životě dosáhli spokojenosti, naplnění a pochopili smysl života vůbec. Změnit vzorce vytvořené v minulosti a v dětství patří mezi nejobtížnější úkoly. Často si myslíme, že změna není možná nebo se změny bojíme. Každá fyzická a psychická nemoc má svoji duchovní příčinu. Každá nemoc je darem Vesmíru, který nám ukazuje, kde jsme ve svém životě udělali chybu. Tímto máme šanci se nejen své nemoci zbavit, ale pokud opravdu pochopíme, kde jsme udělali chybu, tak svůj život změnit.

Práce s Reiki je velmi jednoduchá a je označována za základ energetické a duchovní práce na sobě či druhých.

S touto nádhernou energií Reiki pracuji od roku 2002.


Máte zájem naučit se používat Reiki?

Přihlaste se na kurz Reiki.

 

Máte zájem o Reiki terapii?

Reiki harmonizuje tělo po fyzické i psychické stránce. Rovnováha energií v těle rozpouští energetické blokády, odstraní bolesti a vede k hlubokému uvolnění na mnoha úrovních. Současně se aktivují přirozené samoléčící schopnosti těla.

Energie Reiki jako součást života
- využití v praxi -
 • odstranění stresu, napětí, únavy, nespavosti
 • odstranění bolestí zad, hlavy, kloubů, bolestí po úrazových stavech nebo po chirurgických a operačních zákrocích;
 • odblokování příčin různých psychosomatických nemoci a projevů - poruchy trávicího traktu, chronická únava, opakované zdravotní problémy (rýma, nachlazení, alergie, vysoký krevní tlak apod.), problémy s nadváhou, problémy se závislostmi, a mnoho další
 • zkracuje dobu léčení v případech, kdy již probíhá nemoc
 • detoxikuje (očišťuje) tělo a vyvolává samoozdravné léčebné procesy
 • posiluje přirozenou regeneraci a imunitu organizmu (psychickou i fyzickou)
 • působí také jako prevence vzniku zdravotních potíží
 • napomáhá ve vztazích - partnerských, rodinných, pracovních, aj.
 • načerpání síly pro životní výzvy - zvládnutí zkoušky, pracovního pohovoru, zdravotního výkonu, apod.; finanční disharmonie, adaptace na nové prostředí, situaci či kolektiv, změna zaměstnání; odhodlání se ke změně životního stylu; vyrovnání se s rozchodem nebo úmrtím blízkého;
 • nespokojenost se sebou samým a s vlastním sebehodnocením;
 • rozpuštění pocitů smutku, strachu a úzkosti;
 • uzavření minulosti pro otevření se novým příležitostem;
 • změna postojů a vzorců myšlení;
 • naplnění osobních přání;
 • hledání svého úkolu nebo životního poslání;
 • a řadu dalších...

Terapie na dálku

Reiki lze snadno zprostředkovat energeticky na dálku, jen je potřeba vytvořit zcela klidové podmínky pro napojení. Na předem dohodnutý čas jsem připravena vysílat a vy se naladíte na příjem. Během terapie není potřeba být online připojen na netu ani telefonu. Dotazy a sdílení pocitů lze pak následně zhodnotit v e-mailové konzultaci či psaním přes Skype. Délka terapie je cca 30 minut. Pro hlubší účinek je vhodné aplikovat opakovaně (1-2x týdně, případně využít balíček na měsíc).

TIP: jako doplněk k meditacím, na doladění zde nabízených terapií či k dálkovému zasvěcení nabízíme svíčky z naší výroby: ZDE

Svíčky Vám umožní navázat komunikační kontakt s bytostmi Světla.

"Nechte proniknout k Vám energii s laskavým poselstvím bytostí Světla."

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.