Shamballa harmonizace

 

 

Díky stále zvyšujícím se vibracím celé planety jsou lidem přístupny různé energie o stále vyšších vibracích, které jim mohou zlepšit život, pokud se sami rozhodnou s nimi vědomě pracovat. Jednou z těchto silných energií je právě Shamballa („šambala“). Léčení Shamballou 1024 je označována jako multidimenzionální, protože je založena na celistvosti. Tím objevujeme svět, který jsme před tím neznali. Začínáme cítit a rozumět synchronicitě okolo nás, to že vše je se vším propojeno. Začínáme objevovat sebe sama, i krásu kolem nás, otevírá se nám naše jasnozřivost, jasnoslyšení, jasnovidnost, zesílí intuice a jiné schopnosti. Po zasvěcení vidíme životní situace s mnohem větším nadhledem. Shamballa způsobila mnohým lidem velmi pozitivní změny v jejich životech.

Zasvěcení do léčebné energie Shamballa 1024 probíhá telepaticky, aby se zabránilo zneužití těchto symbolů, přenášejí se z aury Mistra Shambally do aury zasvěcovaného, kde se napevno zakotvují. Existují 4 stupně Shambally 1024 a tyto stupně tvoří ucelený kruh. První dva stupně Shambally se předávají společně. Každý stupeň má 256 symbolů a při prvním zasvěcení tedy obdržíte 512 symbolů. Není potřeba si je pamatovat ani vědomě aktivovat (podobně jako u Reiki), vše je řízeno z Vyššího Já.

Jak nám může energie Shambally 1024 pomoci?

Napojení na energii Shamballa se můžeme spojit s energiemi Nanebevzatých Mistrů a Archandělů, kteří mohou skrze své světlo pomoci nám a skrze nás i jiným lidem prosvětlit svůj život a jeho různé oblasti. Mohou nám také pomoci v našem vývoji, duchovní cestě, v léčení a uzdravování na všech úrovních, zlepšení našeho zdraví, v odstraňování bloků, osvobození od emocionálních vazeb, starých vzorců myšlení a jednání, celkově rozpustit karmu a uvolnit karmické zátěže. Pomocí Shambally 1024 se aktivují další řetězce DNA a také napravují pokřivené kódy DNA. Pomůže nám převzít odpovědnost za svůj život, odpoutat se od minulosti a překonat to, co již nepotřebujeme.

Tento systém je určen k léčení všech, kteří vibrují v různých energetických spektrech. Když se tento léčebný systém vytvářel, byly tu názory, že Shamballa 1024 je jenom pro ty, kteří již vibrují ve vyšších energetických spektrech. Dnes je již pro všechny a jeví se jako takzvaná jízdenka k Vzestupu.  Vždy, když se o Shamballu začnete zajímat, je to vzkaz vaší duše pro vás, že jste k zasvěcení do těchto nádherných energií připraveni. Frekvence (chvění, vibrace) celé planety – lidstva - se stále zvyšuje díky duchovní práci mnoha lidí. Proto je Shamballa přístupna všem, kteří po tom zatouží.

 


 

Shamballa harmonizuje tělo po fyzické i psychické stránce. Rovnováha energií v těle rozpouští energetické blokády, odstraní bolesti a vede k hlubokému uvolnění na mnoha úrovních. Současně se aktivují přirozené samoléčící schopnosti těla.

Terapie na dálku

Shamballu lze snadno zprostředkovat energeticky na dálku, jen je potřeba vytvořit zcela klidové podmínky pro napojení. Na předem dohodnutý čas jsem připravena vysílat a vy se naladíte na příjem. Během terapie není potřeba být online připojen na netu ani telefonu. Dotazy a sdílení pocitů lze pak následně zhodnotit v e-mailové konzultaci či psaním přes Skype. Délka Shamballa dálkové terapie je cca 30 minut. Pro hlubší účinek je vhodné aplikovat opakovaně (1-2x týdně, případně využít zvýhodněný balíček na měsíc - 30 minut týdně po dobu jednoho měsíce=celkem 4x).

TIP: jako doplněk k meditacím, na doladění zde nabízených terapií či k dálkovému zasvěcení nabízíme svíčky z naší výroby: ZDE

Svíčky Vám umožní navázat komunikační kontakt s bytostmi Světla.

"Nechte proniknout k Vám energii s laskavým poselstvím bytostí Světla."

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.