Obchodní podmínky

Zuzana Světlana Galuszková
se sídlem Včelařská 2019/19a, Karviná-Hranice
identifikační číslo: 64595102
pro nabídku služeb a produktů v oblasti osobního duševního rozvoje prostřednictvím internetových stránek na adrese www.cestousebelasky.cz

Kontaktní údaje:
Telefon: +420 602 127 383
E - mail: info@cestousebelasky.cz

Jako terapeut a lektor jsem poskytovatel konzultací, terapií, meditací, seminářů a dálkových zasvěcení sloužícím k osobnímu rozvoji Vašeho nitra. Pracuji zejména na dálku. Všechny mnou nabízené produkty a služby nabízím i pro jednotlivce a na všechny je nutné se předem objednat, zasláním Vaší objednávky přes webové rozhraní www.cestousebelasky.cz případně prostřednictvím e-mailu info@cestousebelasky.cz. 

Pracuji na objednávku dle dohody a dle pořadí zaslaných (uhrazených) objednávek. Upřednostňuji e-mailovou komunikaci, prosím kontaktujte mě přes e-mail info@cestousebelasky.cz , (případně zasláním SMS na tel. +420 602 127 383), následně se Vám ozvu. 

Touto cestou vám budou rovněž zodpovězeny Vaše dotazy k nabízeným produktům a službám.

Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavírám v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahy vysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění. Smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

Odesláním Vaší objednávky je uzavřena smlouva, která vzniká na základě písemné dohody e-mailovou komunikací nebo ji s Vámi uzavírám prostřednictvím webového rozhraní www.cestousebelasky.cz na základě Vámi vybraného produktu či služby. Webovým rozhraním jste vedeni jednotlivými kroky k objednání produktu či služby a máte možnost si zadaná data a údaje před odesláním objednávky zkontrolovat a opravit.

Ve formuláři jsou uvedeny základní informace o Vás, objednaném produktu či službě, ceně (včetně např. poštovného), způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U on-line produktů náklady na dodání neúčtuji. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

Odesláním objednávky potvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byli předem informováni o všech náležitostech smlouvy, že jste se seznámili s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, se kterými souhlasíte. 

Ochrana osobních dat

Respektuji vaše soukromí. Abych vám mohla nabídnout hodnotné služby, potřebuji znát některá vaše osobní data. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tato data chráním před zneužitím. Další informace k ochraně osobních údajů dle zákona o GDPR najdete zde.

Označení produktů a služeb a jejich popis jsou vždy blíže uvedeny na webovém rozhraní www.cestousebelasky.cz

Upozorňuji, že všechny produkty a služby zde uvedené podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Stejně tak veškerý obsah na webových stránkách a jeho kopírování je bez předchozího písemného souhlasu zakázán.

Upozornění k terapiím a seminářům!

Neposkytuji zdravotnické služby ve smyslu ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a nenahrazuje lékařskou či jinou odbornou péči. 

Veškeré terapeutické služby jsou poskytovány jako poradenské a konzultační a v žádném případě nenahrazují lékařskou péči, a nejsou tedy důvodem k vysazení léků. Semináře a kurzy jsou pořádány pro osobní vzdělávání a osobní duševní rozvoj člověka, některé postupy mohou být náročnější na zvládnutí a vyžadují váš čas a trpělivost. Vaše účast je čistě dobrovolná. Vaše intuice Vás vede tam, kde máte v daný okamžik být a čím se máte zabývat. Je potřeba si uvědomit, že každý dospělý jedinec nese sám za sebe plnou odpovědnost. Návody a doporučení je třeba brát jako inspiraci, a nejsem jakkoliv odpovědna za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi.

Předem vzájemně dohodnutý a odsouhlašený objednaný termín je považován za závazný. Pokud zjistíte, že se nemůžete zapojit či zúčastnit, prosím Vás o včasné předání potřebné informace, aby mohl uvolněný termín využít někdo další.

Je naprosto nevhodné během terapie konzumovat jakékoliv alkoholické nápoje a omamné látky. V případě závažných minulých psychických problémů či užívání léků mě prosím předem informujte. Účastníci mladší 18-ti let, musí mít k účasti terapie (sezení) či semináře souhlas rodiče. 

Je dobré, aby klient předem terapie nic neočekával, každý jedinec je na určitém stupni vývoje a může mít své vlastní prožitky odlišné od ostatních. Každá terapie, práce s energií (či seminář) sebou může přinést navíc očistný proces, trvající zhruba pár dní či týdny, se kterým se mohou uvolnit z těla či psychiky nashromážděné toxiny a přebytečné emoce, a dochází k doladění na všech rovinách vlastní existence. Poslouchejte tedy své tělo a dopřejte jemu klid, odpočinek s dostatkem spánku a tekutin. Klientům nabízím i další podpůrný postup a výběr z řady harmonizačních produktů.

Terapie na dálku a semináře se zasvěcením

V případě energetické práce na dálku i dálkového zasvěcení, je nutné, aby klient pro sebe předem zajistil vhodné podmínky. Ty zasílám e-mailem dopředu jako přípravu na doma. V případě terapie na dálku je nutné, aby klient neprováděl činnost, která s ohledem na jeho bezpečnost potřebuje zvýšenou soustředěnost a pozornost, například řízení vozidla či jiné práce atd. Klient se zavazuje, že mě bude pravdivě informovat, v případě užívání tlumících léků. Terapeut může klienta odmítnout.

Jako organizátorka a lektorka nabízím většinu svých seminářů se zasvěcením na dálku. Termíny individuálních kurzů a zasvěcení nevypisuji, pokud máte zájem, pošlete svou objednávku, termín následně vybereme individuálně.

Součástí téměř všech mých dálkových seminářů jsou skripta a certifikát. Skripta zasílám ve formátu pdf na vaši uvedenou e-mailovou adresu po uhrazení platby v objednávce. V tomto manuálu nejdete většinu potřebných informací, které jsou součástí daného dálkového semináře. Certifikát zasílám na váš e-mail až po zasvěcení. Pokyny, které jsou ve skriptech jsou pouze návrhy a doporučení, kterými se účastník dálkového semináře řídí podle vlastního uvážení. Tedy, jak s nimi naložíte, je plně ve Vaší zodpovědnosti a přístupu. Po zasvěcení máte samozřejmě možnost následných konzultací přes e-mail či Skype.

Dárkové poukazy

Pro zájemce nabízím také Dárkové poukazy v libovolné hodnotě. Dárkový poukaz lze uplatnit na všechny terapeutické služby, kurzy a semináře, které poskytuji. Platnost poukazu je 6 měsíců od data vystavení.

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

U produktů nakoupených prostřednictvím webového rozhraní www.cestousebelasky.cz má zákazník (spotřebitel) právo do 14 dnů od doručení zboží nárok na jeho vrácení bez udání důvodu a odstoupení od kupní smlouvy. Zboží nesmí být žádným způsobem poškozené či jinak znehodnocené. Dříve, než zašlete zásilku zpět, uvědomte mě o tom písemně, postačí e-mailem s žádostí a zasláním vyplněného formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Zboží musí být odesláno nejpozději 14. den od data doručení zákazníkovi na adresu provozovatele. Po jeho doručení bude zákazníkovi zaslána částka (nejpozději do 30 dnů) odpovídající plné kupní ceně zaplacené za zboží na jím udané číslo bankovního účtu.

Reklamační řád

  • Zákazník nejdříve ohlásí reklamaci na e-mail: info@cestousebelasky.cz
  • Poté vyplní Reklamační formulář, případně vloží vlastní foto produktu a zašle na email: info@cestousebelasky.cz
  • Reklamované zboží po vzájemné dohodě odešle na adresu provozovny. Je informován, kdo hradí poplatky na dopravu.

LHŮTY PRO ROZHODOVÁNÍ O REKLAMACÍCH A PRO JEJICH VYŘIZOVÁNÍ

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.

Zákazník bude ohledně průběhu a následného vyřízení reklamace písemně kontaktován na email, a to i v případě, pokud reklamaci není možné uplatnit.

Prodávající je povinen zákazníkovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

V Karviné, dne 22. 6. 2020