Proč se naučit pracovat s Anděly?

 

Andělé jsou jemnohmotné bytosti Světla, jenž nám pomáhají, ať si to uvědomujeme, nebo ne. Každý má svého Anděla strážného, který poskytuje pocit bezpečí, našeptává pravdu, navozuje vnitřní harmonii, jistotu, dodává naději a ukazuje nám životní cestu. Andělé svou láskou mohou zpříjemnit náš život, varovat a vést naše kroky, pokud je o to požádáme. Zasvěcení do Andělského léčení nám umožní získat bližší spojení s jejich léčivou energií, navýšit svoji intuici, jasnozřivé schopnosti a pomáhat skrz jejich léčení sobě či druhým lidem.

Andělé jsou připraveni nám na požádání velmi účinně pomáhat v běžném každodenním životě. Např.:

 • při cestování
 • při zkouškách ve škole a lepšímu zapamatování si učiva
 • při přijímacích pohovorech a důležitém jednání
 • vedou nás k podstatným setkáním v životě, situacím a lidem („Žádná setkání nejsou náhodná.“)
 • chrání před neštěstím
 • poskytují včasnou pomoc v nesnázích
 • pomáhají nám vyhledat ztracené věci či lidi
 • očišťují nás i náš prostor, ve kterém žijeme či pracujeme (dům, byt, kancelář, pozemek...)
 • chrání nás před negativními vlivy
 • poskytují ochranu nám, dětem, rodině či majetku
 • pomáhají navýšit hojnost v životě (dostatek)
 • vedou naše slova při komunikaci s druhými
 • rozvíjí schopnost automatické kresby či písma
 • pomáhají k nalezení vhodného protějšku - životního partnera a místa pro bydlení
 • přinášejí pracovní příležitosti, rozvíjí kariéru a cestu k nalezení životního poslání
 • léčí a uzdravují nemoci duše i těla
 • uvolňují od stresu a poskytují relaxaci a odpočinek
 • poskytují pomoc při plnění našich snů, přání a životních potřeb
 • pomáhají k navázání kontaktu s blízkými zemřelými či dalšími dušemi
 • jsou nápomocni při odvedení duší do Světla
 • pozvedávají naše vibrace 
Tento seminář - zasvěcení nabízím i pro jednotlivce. 

Každý účastník dostává certifikát o absolvování stupně a podrobná skripta pro následnou práci. Po dálkovém zasvěcení je každý již veden sám dle své intuice, skript a pomocí Andělů. Také máte možnost dalších konzultací se mnou prostřednictvím e-mailu.

Z důvodu vstřebání léčivých energií a zajištění potřebné délky očistného procesu, doporučuji mezi jednotlivým zasvěcením udělat pauzu alespoň týden až 21 dní.


  Jak probíhá dálkový kurz se zasvěcením na dálku?

Zasvěcení do vysokovibračních léčivých energií je možné provést osobně a stejně tak kvalitně i na dálku. Předpokladem pro zasvěcení na dálku je, že Mistr, který zasvěcuje, je připraven vysílat a druhý člověk se naladí na příjem. Spojení mezi oběma se vytvoří přes jejich duše. Probíhá tak podobný rituál, jako u tradičního osobního zasvěcení. Často je tento dálkový přenos energie vnímán jako intenzivnější a déle působící, než zasvěcení, ke kterému dochází v přímém kontaktu. Navíc každý jedinec, který o to požádá, si může sám doma v klidu vytvořit podmínky, aniž by se čehokoliv obával nebo byl rušen. Celý postup dálkového zasvěcení trvá cca 30-60 minut. Vypadá to jako dálková meditace, kdy během cca 1 hodiny v klidu odpočíváte a jen volně přijímáte co přichází. Během této doby není potřeba být online připojen na netu ani telefonu. Poté již každý jedinec pracuje sám s vedením vlastní intuice, duchovních průvodců a pracovních skript (manuálu). Vždy máte možnost další konzultace se mnou jako Mistrem a učitelem prostřednictvím e-mailu. Před zasvěcením vždy zasílám text s přípravou. Andělské léčení I.

Zasvěcení do Andělského léčení I. stupně poskytuje informace, jak harmonizovat a léčit s pomocí Andělů, seznámení s nimi a jejich vibracemi, kdo jsou Andělé, jak poznáme jejich přítomnost, kdo je osobní Anděl strážný, jak se s Andělem spojit, jak žádat Anděly o jejich pomoc a působení v běžném životě, co pocítíme při kontaktu s nimi. Archandělé a jejich ochrany, Andělské rituály, proces Andělského léčení, vytváření ochranného prostoru, předání léčivého Věčného Andělského Světla (VAS), Andělské karty a jak s nimi pracovat, jak s pomocí Andělů uvolňovat karmu, zajistit hojnost v životě a další rituály. Zasvěcením do Andělských energií se Vám otevírají dveře k vlastnímu rozvoji schopností jako je jasnoslyšení, jasnocítění, jasnovnímání či jasnovidění.

Součástí zasvěcení je očištění Vaší aury skrz andělskou meditaci, zasvěcení do léčivých energií - Andělského léčení, předání Věčného andělského světla a andělských vzkazů pro Vás. Každý účastník získává podrobná skripta a certifikát o absolvování zasvěcení.

K zasvěcení do energií Andělské léčení I. není zapotřebí předchozích zkušeností s energiemi (jako např. Reiki). Pokud tedy cítíte, že Vás práce s anděly přímo vyzývá, jste tady intuitivně správně. Pokud již máte zasvěcení např. Reiki, je to pro Vás výhodou.


Dálkový kurz: trvá cca hodinu a obsahuje očistnou dálkovou meditaci, dálkové zasvěcení do léčivé energie + předání Věčného andělského světla, předání andělských vzkazů. Podrobný manuál a certifikát zasílám na Váš e-mail. Další konzultace probíhají e-mailem nebo přes Skype. Cena: 1 000 Kč.

Můžete také využít možnost absolvovat oba díly „Andělské léčení I.“ a navazující „Andělské Reiki II.“ za zvýhodněnou cenu  1 800 Kč. Mezi jednotlivým zasvěcením je ideální časový odstup alespoň týden až 21 dní.

TIP: jako doplněk k meditacím, na doladění zde nabízených terapií či k dálkovému zasvěcení nabízíme svíčky z naší výroby: ZDE

Svíčky Vám umožní navázat komunikační kontakt s bytostmi Světla.

"Nechte proniknout k Vám energii s laskavým poselstvím bytostí Světla."

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.