Kdo je Bohyně?

 


Symbolika Velké Matky Země nás v lidské historii doprovází od nepaměti. Pochází z ní veškerý život, který ona nadále vyživuje a po smrti do sebe opět přijme. Bohyně je v úzkém propojení s přírodou a přirozeností jako takovou. Bohyně představuje ženský božský princip, který je protipólem mužského a zároveň základním prvkem, který vše tvoří a ze kterého vzešlo vše živé… lidé, zvířata, rostliny, minerály…

Dle tradice je žena ztělesněním posvátné bohyně, principu tvořícího, dávajícího a udržujícího život. Muž je ztělesněním boha a partnerem bohyně a současně jejím synem v jejím aspektu Velké Matky.

Bohyně působí ruku v ruce s anděly, také i je můžeme volat do svých životů na pomoc. Bohyně pocházejí z mnoha starověkých kultur i moderních novodobých stylů. Spojením s energií bohyně posílíme ženskou stránku své duše a moudrost, uzdravíme vše, co je zraněné. Prohloubí naši intuici a jasnozřivost, pročistí srdeční čakru, zintenzivní schopnost zhmotňovat vlastní přání a zlepšit tak kvalitu svého života, zdraví, vztahů, financí, kariéry i své duchovní cesty. Do života tak vneseme více rovnováhy a úcty k životu i Matce Přírodě.

Vyjádřete svou božskou ženskou energii, přijměte její hlubokou intuici a vlastnosti, které Vám dodají sílu a motivaci k tvořivému sebevyjádření či umění.

Napojení na božský ženský princip nás vede k laskavému pohybu a projevu naší intuitivní, tvůrčí a pečující stránky osobnosti.

Každá žena v sobě obsahuje tři aspekty bohyně: Pannu /dítě v nás, někdy čisté, jindy odvážné či nebojácné/, Matku /která vyživuje a rozdává ze sebe/ a Matriarchu /která učí/. Muži v sobě mají podobné tři vnitřní aspekty: Chlapce, Otce a Patriarchu. Je důležité dát denně průchod každé z těchto stránek. To pomáhá udržovat rovnováhu mezi hravostí na jedné straně a prací a vztahy na straně druhé. Každý den věnujte čas tomu, abyste vyjádřili všechny tři aspekty, a všímejte si, jak máte nejen mnohem více energie, ale cítíte se také vyrovnanější.

 


 Zasvěcení na dálku  -  energie BOHYNĚ

BOHYNĚ  AMARA

Amara je jméno Bohyně dávné civilizace Lemurie.

Pomocí této energie a symbolů, obsažených ve skriptech se můžete spojit s bohyní Amarou, mořskými draky, dalšími bytostmi a energiemi Lemurie. Amara není energie k léčení, ale je určena k duchovnímu růstu.

Amara – je učení, které nám otevírá naší schopnost poznat sám sebe, naučí nás vnímat proud energie ve všech tělech a odkrýváním potenciálu, který v nás vězí. Spojuje vědomí s podvědomím a vytahuje talent a schopnosti člověka na povrch, s poznáním skutečných pocitů a zkušeností, které jsme již kdysi získali.

Amara je skutečně velmi silné duchovní nakopnutí, které je vhodné pro každého, kdo se chce dál vyvíjet a hledá další nové cesty duchovního poznání.  Více najdete: ZDE


BOHYNĚ DANA

Jméno Keltské bohyně Dany vychází z irského slova Dan, které znamená poznání. 

Bohyně Dana je velkou mateřskou bohyní, která vládne jak životu, úrodě i smrtiUčí nás královské důstojnosti a sebeúctě. Naladit se na ideje vesmíru, hledat a snažit se pochopit sebe sama, Vaše Já, osvobozené od her podivností programů země, strachů, který nás ničí. Najít krásu, která nás míjí, blahobyt, o kterém sníme, nesplněné touhy, které nás blokují.

"Cítíte sebe sama? Ctíte svůj prostor? Ctíte své srdce? Vaši podstatu? Víte odkud pochází vaše bolest? Víte, kdo skutečně jste? Ty sám/sama? Je tvůj projev skutečně tvým projevem? Nebo jen návykem, zvykem, vycházející ze starých přesvědčení? Odráží tvůj život právě tebe? Hledáte a nacházíte tvořivost? Prosperitu?"   Více najdete: ZDE

 
BOHYNĚ BRIGIT

Brigit je bohyně války, která našla správnou rovnováhu mezi ženskostí a sílou, za kterou se nemusí omlouvat. Můžete ji oslovit jako „Jasná“, „Jasný šíp“ nebo „Mocná“. Brigit je bohyně slunce a je spojována s ohněm, léčením, poezií, plodností a přírodou. Brigit je ženským ekvivalentem archanděla Michaela a divoce brání a láskyplně pečuje o ty, kteří ji přivolají. Stejně jako Michael i Brigit přináší božské vedení. Brigit je známá jako trojitá bohyně plamene, která používá tyto plameny k našemu očištění, a zvyšuje plodnost, tvořivost a schopnost léčby. „Trojitá bohyně“ znamená, že Brigit má tři rozdílné podoby či aspekty, jakoby byla třemi rozdílnými osobami, z nichž každá má rozdílné povinnosti a specializuje se na jiné věci.  

Brigit pomáhá:

  • dodávat odvahu, zvláště ženám
  • najít smysl života
  • chránit – na ochranu aury funguje výborně
  • dodávat vřelost a teplo – ve vztazích, tělu, prostředí
  • čelit svým obavám i strachu a stát za svými ideály a pravdou. Bude nás provázet a podporovat.

ZASVĚCENÍ OBSAHUJE VŠECHNY TŘI ASPEKTY BOHYNĚ : PANNU, MATKU, STAŘENU

PANNA - Čistota, nevinnost, schopnost přistupovat k řešení problémů v nevinnosti s čistým úmyslem bez poškození druhého. Znovuobjevení krásy a nevinnosti v sobě i jiných, zejména dětech.

MATKA - Přijetí své ženské stránky, neodmítání sexuality a ženskosti v sobě. Nutnost uzrát, dospět, převzít zodpovědnost za sebe a své činy. Odmítání zodpovědnosti značí nezralost.

STAŘENA - Vše přehodnotit, staré nechat odejít. Problémy, které je nutné řešit a poté nalezení své pravé podstaty a schopnost být sám sebou. Neskrývat se za ideály, fanatismus a jiné ismy. Cesta sama k sobě přes ostří a bodliny, ale cíl dosažen a léčen, nutné přehodnocení priorit. "Až dosáhnu dna, stoupám očištěn až na vrchol."   Více najdete: ZDE

 
BOHYNĚ ATHÉNA

Bohyně Athéna – Athénin paprsek moudrosti

Zasvěcení Bohyně Athény vám pomůže nastolit klid v mysli a ucítit své srdce. Jako její dárek vám přijde odpověď na otázku, na kterou se ptáte. Athénin paprsek moudrosti přináší vyšší poznání, rozvíjí vědomí a pomáhá proniknout do hloubky podstaty duchovních principů. 

Athéna je starořeckou bohyní moudrosti, proto předává schopnost poznat věci skutečně takové, jaké jsou. Díky tomu vám pomůže pochopit a vidět věci ze širších souvislostí a perspektivy.  Více najdete: ZDE

 
BOHYNĚ PELÉ

Bohyně Pelé je havajská bohyně sopek. Její moc nám pomáhá uvolnit vášně a skutečné touhy našeho srdce.

Každý má v sobě hořící oheň, při správné práci s ním se stává hnacím motorem, palivem vášně a naplněnosti.

Pelé pomáhá být ve vztazích i k sobě upřímnější a pravdivější. Mít větší jasno v materiálním světě.

Dodává sílu, energii a stabilizuje spodní fyzické čakry, pomáhá se stanovením cílů, priorit, s jejich dosažením a komunikací.  Více najdete: ZDE

 
BOHYNĚ SIGE

Sige je moudrá gnostická bohyně a je považována za velké ticho neboli prázdnotu, ze které vzešlo všechno stvoření.

Díky Zasvěcení Bohyně Sige si najdete jen pro sebe tichou chvilku zaměřenou na odpočinek, meditaci či přemýšlení.

Uvědomíte si sílu ticha. Vědět, kdy nemluvit či neodpovídat, toto je projevem velké moudrosti.

"Zahalte se do tvůrčího ticha meditace. Hluboké je ticho před rozhodnutím či činem."  Více najdete: ZDE


Jak probíhá dálkový kurz se zasvěcením na dálku?

Zasvěcení do vysokovibračních léčivých energií je možné provést osobně a stejně tak kvalitně i na dálku. Předpokladem pro zasvěcení na dálku je, že Mistr, který zasvěcuje, je připraven vysílat a druhý člověk se naladí na příjem. Spojení mezi oběma se vytvoří přes jejich duše. Probíhá tak podobný rituál, jako u tradičního osobního zasvěcení. Často je tento dálkový přenos energie vnímán jako intenzivnější a déle působící, než zasvěcení, ke kterému dochází v přímém kontaktu. Navíc každý jedinec, který o to požádá, si může sám doma v klidu vytvořit podmínky, aniž by se čehokoliv obával nebo byl rušen. Celý postup dálkového zasvěcení trvá cca 30-60 minut. Vypadá to jako dálková meditace, kdy během cca 1 hodiny v klidu odpočíváte a jen volně přijímáte co přichází. Během této doby není potřeba být online připojen na netu ani telefonu. Poté již každý jedinec pracuje sám s vedením vlastní intuice, duchovních průvodců a pracovních skript (manuálu). Vždy máte možnost další konzultace se mnou jako Mistrem a učitelem prostřednictvím e-mailu. Před zasvěcením vždy zasílám text s přípravou.


 Cena

800 Kč (jednotlivě)

Sada 6 dálkových zasvěcení (6 různých Bohyní)...... 3000 Kč 


Dálkový kurz: trvá cca hodinu a obsahuje očistnou dálkovou meditaci, dálkové zasvěcení do energie dané Bohyně. Podrobný manuál a certifikát zasílám na Váš e-mail. Další konzultace probíhají e-mailem nebo přes Skype. Termíny jednotlivých (dalších) zasvěcení jsou minimálně po týdnu. Ty lze individuálně dohodnout. 

Zasvěcení energií Bohyně jsou vhodná pro každého a zejména pokud chcete tuto energii pro svůj osobní rozvoj. Pokud již máte zasvěcení např. Reiki, je to pro Vás výhodou. Pokud máte zasvěcení Mistra-Učitele Reiki, můžete do těchto energetických systémů zasvěcovat posléze druhé lidi. 

Nevíte si rady, která z Bohyní je pro Vás aktuálně nejvhodnější, pomohu Vám na dálku vybrat (s pomocí kyvadla, data narození (numerologie) a intuice), napište mi na: info@cestousebelasky.cz

TIP: jako doplněk k meditacím, na doladění zde nabízených terapií či k dálkovému zasvěcení nabízíme svíčky z naší výroby: ZDE

Svíčky Vám umožní navázat komunikační kontakt s bytostmi Světla.

"Nechte proniknout k Vám energii s laskavým poselstvím bytostí Světla."

 
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.