Léčení s jednorožci

 

 

Unicorn Energy Healing System -  léčebný systém energie jednorožce.

Tento systém vás zavede do tajemných a jedinečných energií mystických jednorožců. „Unicorn“ znamená doslovně „s jedním rohem“ a odvozuje se od latinských slov „UNUS“ = jeden, jedna, jedinečný“ a „CORNU“ nebo „CORNUS“ znamená „roh“.

Jednorožci byli mezi námi již kdysi v dávné době, což dokazují malby v jeskyních různých kultur. Jsou na nich bytosti podobné koním, kterým vystupuje uprostřed čela roh.

Kdo jsou jednorožci?

Vypadají jako svítící bílí koně s točivým světelným rohem vycházejícím ze třetího oka (6. čakry) - čakry osvícení. Jejich roh můžeme přirovnat ke kouzelné hůlce, z níž neustále proudí Boží energie. Kam namíří toto světlo, tam nastává léčení. Jsou zde, aby nám předali dárek bezpodmínečné lásky a darovali nám moc uzdravení svými energiemi a energiemi jejich rohu.

Jednorožci patří do andělské hierarchie. Elementálové, víly, skřítkové, trpaslíci, salamandři, mořské panny, vodní víly, žínky, nymfy jsou jejich mladší sourozenci. Nad nimi jsou andělé a někteří osobní andělé. Jsou s Archanděly na stejné úrovni. Království jednorožců je jako Země na vyšší frekvenci. Dostávají instrukce přímo od Serafů nebo od Zdroje.

Pracují v hodně vesmírech a na mnoha úrovních dimenzí. Jsou androgynními bytostmi, mají v sobě vyváženou mužskou a ženskou energii, stejně jako andělé.

Tyto bytosti přicházejí do našeho světa v době velkých obtíží, aby nám předaly dárek bezpodmínečné lásky a darovaly nám moc uzdravení svými energiemi a energiemi rohu.

Jednorožci jsou symbolem čistoty, ochrany, síly, moudrosti, poslové dobra, nositelé štěstí, úspěchu a blahobytu. Pohybují se tam, kde je potřeba právě vnést více pozitivní energie a harmonie. Jsou to nositelé velmi čisté energie a světelné bytosti povznesené do sedmé dimenze. Oni podobně jako andělé umí také plnit přání. Zatímco andělé působí přes srdce, jednorožci se projevují prostřednictvím duše.

Jednorožci nás očisťují, chrání a jsou našimi duchovními rádci. Jejich účelem je připomenout nám nevinnost duše, božského jádra v nás. Uzdravují na fyzické i emocionální úrovni. Rozpouštějí karmu a léčí hluboké rány duše, které nás mohly trápit v mnoha předchozích životech. Jednorožci si také najdou ty Vyvolené, kteří chtějí pomáhat ostatním a měnit svět k lepšímu, byť jen jeho malou část. Pomohou nám udržet svou vizi, dodají odvahu a víru, abychom mohli pokračovat i tváří v tvář překážkám a výzvám. Posílí nás i naši vytrvalost, abychom tak důstojně a přesvědčivě udrželi to, v co věříme a považujeme za správné.

Zasvěcení do energie Jednorožců je vhodné pro každého, jenž intuitivně přitahuje a pokud již máte zasvěcení např. Reiki, je to pro Vás výhodou. Každé zasvěcení může spustit očistný proces či uvolnění blokád z minulosti.


Jak probíhá dálkový kurz se zasvěcením na dálku?

Zasvěcení do vysokovibračních léčivých energií je možné provést osobně a stejně tak kvalitně i na dálku. Předpokladem pro zasvěcení na dálku je, že Mistr, který zasvěcuje, je připraven vysílat a druhý člověk se naladí na příjem. Spojení mezi oběma se vytvoří přes jejich duše. Probíhá tak podobný rituál, jako u tradičního osobního zasvěcení. Často je tento dálkový přenos energie vnímán jako intenzivnější a déle působící, než zasvěcení, ke kterému dochází v přímém kontaktu. Navíc každý jedinec, který o to požádá, si může sám doma v klidu vytvořit podmínky, aniž by se čehokoliv obával nebo byl rušen. Celý postup dálkového zasvěcení trvá cca 30-60 minut. Vypadá to jako dálková meditace, kdy během cca 1 hodiny v klidu odpočíváte a jen volně přijímáte co přichází. Během této doby není potřeba být online připojen na netu ani telefonu. Poté již každý jedinec pracuje sám s vedením vlastní intuice, duchovních průvodců a pracovních skript (manuálu). Vždy máte možnost další konzultace se mnou jako Mistrem a učitelem prostřednictvím e-mailu. Před zasvěcením vždy zasílám text s přípravou.


Dálkový kurz: trvá cca hodinu a obsahuje očistnou dálkovou meditaci, dálkové zasvěcení do léčivé energie Jednorožců. Podrobný manuál a certifikát zasílám na Váš e-mail. Další konzultace probíhají e-mailem nebo přes Skype. Cena: 1 300 Kč.

TIP: jako doplněk k meditacím, na doladění zde nabízených terapií či k dálkovému zasvěcení nabízíme svíčky z naší výroby: ZDE

Svíčky Vám umožní navázat komunikační kontakt s bytostmi Světla.

"Nechte proniknout k Vám energii s laskavým poselstvím bytostí Světla."

 
Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.