Kurzy Reiki

 

 

Všem klientům i žákům nabízím maximální podporu při jejich práci s Reiki, které se sama věnuji od roku 2002.
Zasvěcení do všech stupňů Reiki provádí Mistr Reiki-Učitel Zuzana Světlana Galuszková.
 
Těším se na Vás!

Více informací o energii Reiki: ZDEI. stupeň (fyzická úroveň)

Po zasvěcení do Reiki I. stupně člověk srovná vibrace svého těla s vibracemi vesmírné tvořivé energie a stává se tak "kanálem" pro Reiki. Současně získá ochranu, která zabraňuje přenosu disharmonické či jiné, cizí energie s negativním působením. Takto může Reiki kdykoliv použít pro sebe, nebo ji předávat přiložením rukou druhým, s energií Reiki lze pracovat již po zbytek svého života. Zasvěcením do Reiki se v těle může spustit detoxikační proces a to na všech úrovních, tím dochází k čištění na fyzické, emocionální, ale i mentální úrovni. Procesy změn většinou probíhají po dobu 21 dnů od zasvěcení. Zasvěcený jedinec často mění svůj postoj k životu i sám k sobě. Může být opět uveden před situace a problémy, které již kdysi v minulosti řešil, aby pochopil, že je nutné podívat se na souvislosti okolo sebe z jiného pohledu. Často tím dochází k podstatnému životnímu přehodnocení. Člověk získává sobě přirozenou schopnost samoléčení. Zasvěcením do Reiki dochází ke zvýšení citlivosti a vnímavosti vůči energiím, jedinec začně zažívat zcela nové pocity či objeví v sobě schopnosti, které předtím neměl a neznal je, jako je citlivost na barvy, navýšení intuice, jasnozřivosti a dochází též k celkovému zklidnění. Toto vše zůstává zakotveno v člověku navždy. Zasvěcením do I. stupně se otevře paprsek Reiki asi na 30-60%. Je to začátek, seznámení s energií a jejím průtokem.

REIKI je jemná metoda přirozeného léčení, vhodná pro každého.
Dochází při ní k zvýšení vlastní energie a zmírnění bolestí.
Přiložením dlaní na těle navodí hlubokou relaxaci, pocit harmonie a klidu.
Celkově zlepší naše mimosmyslové vnímání a intuici.
Díky Reiki lze pomáhat sobě, druhým lidem, zvířatům, přírodě atd.

 Tento seminář - zasvěcení nabízím i pro jednotlivce.

Je vhodný pro každého, kdo intuitivně cítí, že se chce naučit s Reiki pracovat, a to i bez předchozích zkušeností práce s energií. 

Cena Reiki I. stupně: osobní kurz: 1 200 Kč (pro děti 600 Kč), dálkový kurz: 1 000 Kč

Přesvěcení (opakování), od jiných Mistrů Reiki: poplatek 300 Kč (pro mé klienty zdarma)


 II. stupeň (mentální úroveň)

Navazující seminář předchozího I. stupně. Seminář II. stupně absolvují ti, kteří již mají zkušenosti s používáním Reiki na sobě, svých blízkých, přátelích či ostatních lidech. Časový odstup mezi seminářem I. a II. stupně je individuální, minimálně však 21 dnů, a to proto, aby kanál Reiki byl dostatečně otevřen a pročištěn a byl dostatek času na všechny změny, které je nutné nechat proběhnout. Zasvěcení je provázeno několikanásobným zesílením průtoku Reiki energie, dalším zvýšením citlivosti a vnímavosti vůči energiím a zesílením intuice. Absolventu jsou předány tři symboly, mantry a speciální techniky, k zesílení proudění energie Reiki a ochraně. Dále je sám schopen posílat energii kamkoliv na dálku v prostoru a čase, a řešit problémy jak fyzického, psychického (emocionálního), tak mentálního charakteru. Léčí se též karma a zejména naše psychika. Tím lze docílit intenzivnějšího působení energie Reiki a zkrácení doby ošetření (léčení). Zasvěcením do II. stupně se otevře paprsek Reiki na podstatných cca 97%. 

Tento seminář - zasvěcení nabízím i pro jednotlivce. 

Je vhodný pro každého, kdo již absolvoval Reiki I. stupně u mě či kdekoliv jinde a chce postoupit dále na své duchovní cestě, osobním rozvoji i práci s energií.

Cena Reiki II. stupně: osobní kurz: 1 500 Kč, dálkový kurz: 1 200 Kč

Nabízím za zvýhodněnou cenu (platba najednou) absolvování obou pokračovacích osobních kurzů Reiki II., III. stupně v ceně 3 000 Kč (původní cena 4 000 Kč).

Přesvěcení (opakování), od jiných Mistrů Reiki: poplatek 300 Kč (pro mé klienty zdarma)


 III. stupeň - Mistr (mistrovská úroveň)

Navazující seminář předchozího II. stupně. Zasvěcení se doporučuje zhruba po pravidelné dvouměsíční až půlroční práci s Reiki I. a II. stupně, avšak i toto je velmi individuální. Nejdůležitější je, aby člověk sám předem došel k vlastnímu hlubšímu poznání působení, možností a objevil skutečné schopnosti i hranice jednotlivých stupňů Reiki energie. III. stupeň je určen těm, kteří se opravdu cítí být na duchovní cestě a chtějí se aktivně dále rozvíjet. Zde je člověku předán poslední Mistrovský symbol Reiki, čímž se všechny jeho schopnosti, které má, ještě více zesilují (intuice, mimosmyslové vnímání, napojení na nejvyšší úroveň, dále je mu poskytnuta hluboká ochrana i síla.). Lze označit takového jedince, že po zasvěcení do III. stupně, je v proudění Reiki energie neustále. Jeho život zpravidla dostává jiný smysl a člověk dochází k dalším poznáním a pochopení souvislostí. Nicméně vždy je vše vyváženo neustálou prací na sobě samém a hlubokým a aktivním zájmem o pochopení smyslu osobní existence a veškerého bytí obecně. Zasvěcením do III. stupně se paprsek Reiki otevře již na plnou kapacitu 100%. 

Tento seminář- zasvěcení nabízím i pro jednotlivce. 

Je vhodný pro každého, kdo již absolvoval Reiki I. a II. stupně u mě či kdekoliv jinde a chce postoupit dále na své duchovní cestě, osobním rozvoji i práci s energií.

Cena Reiki III. stupně: osobní kurz: 2 500 Kč, dálkový kurz: 2000 Kč

Nabízím za zvýhodněnou cenu (platba najednou) absolvování obou pokračovacích osobních kurzů Reiki II., III. stupně v ceně 3 000 Kč (původní cena 4 000 Kč).

Přesvěcení (opakování), od jiných Mistrů Reiki: poplatek 300 Kč (pro mé klienty zdarma)


IV. stupeň Mistr-Učitel (učitelská úroveň)

Tento čtvrtý stupeň je osobní záležitostí mezi žákem (Vyvoleným) a jeho Mistrem. Žák zpravidla se svým Mistrem po určitou dobu úzce spolupracuje, aby nabyl potřebných vědomostí a zkušeností. Poté jsou žákovi předány postupy zasvěcení do jednotlivých stupňů. Změny, které následují, jsou velice hluboké a zasahují veškeré energetické struktury člověka. Mistr Reiki nyní žije neustále v toku energie Reiki a každou myšlenkou tuto energii realizuje. Je velice důležité, aby takový člověk byl duchovně a lidsky na výši, aktivně pracoval na svém dalším duchovním vývoji a žil v harmonii sám se sebou, i s celým Vesmírem. Dokázal pomoci sobě i druhým. 

Tento seminář nabízím pouze pro jednotlivce. Je vhodný pro každého, kdo již absolvoval Reiki I., II. a III. stupně u mě či kdekoliv jinde a chce postoupit dále na své duchovní cestě, osobním rozvoji, práci s energií a předávat učení (zasvěcování) Reiki dále.
Cena učitelské 4. úrovně....Osobní kurz 4 500 Kč, Dálkový kurz 3 900 Kč.

Jak probíhá dálkový kurz se zasvěcením na dálku?

Zasvěcení do vysokovibračních léčivých energií je možné provést osobně a stejně tak kvalitně i na dálku. Předpokladem pro zasvěcení na dálku je, že Mistr, který zasvěcuje, je připraven vysílat a druhý člověk se naladí na příjem. Spojení mezi oběma se vytvoří přes jejich duše. Probíhá tak podobný rituál, jako u tradičního osobního zasvěcení. Často je tento dálkový přenos energie vnímán jako intenzivnější a déle působící, než zasvěcení, ke kterému dochází v přímém kontaktu. Navíc každý jedinec, který o to požádá, si může sám doma v klidu vytvořit podmínky, aniž by se čehokoliv obával nebo byl rušen. Celý postup dálkového zasvěcení trvá cca 30-60 minut. Vypadá to jako dálková meditace, kdy během cca 1 hodiny v klidu odpočíváte a jen volně přijímáte co přichází. Během této doby není potřeba být online připojen na netu ani telefonu. Poté již každý jedinec pracuje sám s vedením vlastní intuice, duchovních průvodců a pracovních skript (manuálu). Vždy máte možnost další konzultace se mnou jako Mistrem a učitelem prostřednictvím e-mailu. Před zasvěcením vždy zasílám text s přípravou.

Stupeň Reiki nemusí vypovídat nic o osobní zralosti zasvěceného, protože zůstává jen na něm samotném, jak a jakou rychlostí bude duchovně růst. Stupeň Reiki tedy vypovídá pouze o možnostech, jak intenzivně je dotyčný schopen zprostředkovat sílu Reiki. Proto může být mezi dvěma lidmi zasvěcenými do stejného stupně velký rozdíl. 


Dálkový kurz: trvá cca hodinu a obsahuje očistnou dálkovou meditaci, dálkové zasvěcení do daného stupně Reiki. Podrobný manuál a certifikát zasílám na Váš e-mail. Další konzultace probíhají e-mailem nebo přes Skype.

Osobní kurz: každý stupeň trvá cca 2-3 hodiny, obsahuje teorii, podrobný tištěný manuál, očistnou meditaci, zasvěcení do daného stupně Reiki a certifikát.


Opakování zasvěcení zdarma

Každý, kdo již dříve u mě absolvoval určité zasvěcení má možnost si u mě zopakovat toto zasvěcení znovu zdarma. Ostatní absolventi (od jiných Mistrů-Učitelů Reiki) uhradí poplatek ve výši 300 Kč.

Opakovaná zasvěcení (přesvěcení) udržují energetické kanály v harmonii a čistotě, tak aby skrz ně proudilo čím dál více Světla, zároveň přitom dochází k pročištění bloků, navýšení vibrací, otevírání srdeční čakry, intuice i k dalšímu osobnímu a duchovnímu rozvoji. Opakovat zasvěcení lze osobně i na dálku.


Po odeslání Vaší Objednávky zde níže, prosím napište svůj průvodní dopis a podstatné informace na e-mail:  info@cestousebelasky.cz. Ozvu se Vám během 24 hodin. Děkuji.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.