O Reiki

Reiki je velmi jednoduchá metoda pro každého, kdo touží po sebepoznání. Je cestou osobní odpovědnosti především k sobě samému. Slouží nejen k samoléčbě a pomoci druhým lidem, ale je zároveň cestou k osobnímu rozvoji, k uklidnění mysli, harmonizaci a meditaci. Reiki nám přináší zpět spojení se vše pronikající životní energií a pomáhá nám, abychom získali zpět sebelásku a sebeúctu, ale také, abychom začali vědomě pracovat na způsobu svého myšlení i cítění a na změně svých životních postojů.

Napojením na zdroj Reiki vám umožňuje přijímat blahodárnou léčivou energii z neomezeného zdroje a využívat ji ve svůj prospěch či druhých. Ošetření harmonizuje tělo po fyzické i psychické stránce. Rovnováha energií v těle rozpouští energetické blokády, odstraní bolesti a vede k hlubokému uvolnění na mnoha úrovních. Současně se aktivují přirozené samolečicí schopnosti těla.

Reiki energie je pozitivní, láskyplná, všudypřítomná a lze jí využít pouze a výhradně k účelům dobra a lásky. Žijeme v době, kdy je potřeba konečně zbořit nadvládu ega, které vychází z našeho rozumu a vytváří negativní energie a myšlenky. Sílu dostává pozitivní zdroj energie, Reiki - energie lásky, která harmonizuje s naším srdcem.

Reiki je velmi staré umění léčby, které v 19. století v Japonsku znovu objevil Mikao Usui. Reiki je japonské slovo označující universální životní energii bezpodmínečné lásky. Historie Reiki je stará několik tisíc let a pravděpodobně ji znali a využívali i Buddha a Ježíš. Tato životodárná energie přichází k nám z Universa, a je jen na nás, zda se jí naučíme a chceme používat.

Léčitelské schopnosti má v sobě každý člověk. Objevíte je rovněž na kurzu Reiki I. stupně. K tomu, abychom mohli Reiki používat, potřebujeme Mistra Reiki, který nás zasvětí a umožní, aby námi mohla tato životodárná energie protékat. Schopnost být kanálem Reiki je doživotní, nelze ji nijak odejmou či zrušit. Je potom na každém jedinci, jak tyto schopnosti bude dále rozvíjet.

Pomocí Reiki se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a pochopení smyslu našeho života. Člověk se již po I. stupni otevře svými energetickými kanály (čakrami) této energii. Reiki uvolňuje duševní blokády, které bývají často příčinou našich neduhů. Každý se o jejích účincích může přesvědčit. Např. ještě před kurzem projít osobním či dálkovým ošetřením pomocí Reiki. Mnohé nám může napovědět také naše intuice.

Při předávání Reiki se dá údajně změřit značná pulsace biomagnetického pole, protože se pulsy pohybují v podobných frekvencích jako mozkové vlny (0,3 - 30 Hz). Nezávislý výzkum doktorů Roberta Beckera a Johna Zimmermana se zabýval tím, co se děje při praktikování Reiki. Vědci zjistili, že nejenže křivka mozkové aktivity předávajícího a přijímajícího se synchronizují ve stavu alfa, ale že se jejich puls sjednotil s magnetickým polem země, známým jako "Schumanova rezonance". Během předávání Reiki je prý biomagnetické pole předávajícího mnohokrát větší než za normálních okolností.

Energie Reiki je velmi inteligentní a proudí sama do nejvíce poškozených míst. Tedy tam, kde je jí momentálně nejméně. Podobně jako voda, která vždy teče do nejnižšího místa.

Pro mnohé lidi znamená Reiki okamžitou úlevu. Uvolňuje, zmírňuje bolest, urychluje léčebný proces, přináší relaxaci, harmonizuje čakry a celé energetické pole. Pokud se naladíme na energii Reiki, můžeme ji neomezeně brát z Univerza a předávat jí lidem, kteří jí mají málo. Reiki napomůže k postupnému uzdravení. Ten, kdo je naladěn na Reiki, má energii stále, pokud s touto energií pracuje. Reiki je velmi dobrým a vhodným doplňkem jakékoliv léčby při použití jakýchkoliv léků či léčebné metody. V žádném případě však klasickou léčbu NENAHRAZUJE!

Lidé, kteří již mají zasvěcení do Reiki a delší dobu z nějakého důvodu s ní nepracovali, mají možnost projít znovu tzv. přesvěcením, zopakovat si vědomosti o Reiki, vyčistit vnitřní balast, obnovit své vnímání a získat opět sílu soustředit se na své životní úkoly.

Reiki má duchovní podstatu, přesto nemá nic společného s náboženstvím. Není zde třeba žádné zvláštní víry, ani životního omezení. Předávání Reiki je zcela bezpečné kdykoliv, kdekoliv a pro cokoliv. Působit lze přikládáním dlaní na sebe nebo na druhé lidi, zvířata, rostliny a jiné "neživé" objekty" našeho světa, které je s vděčností přijímají. Absolvováním II. stupně Reiki lze působit na dálku, poskytnout ochranu, vyčistit prostor atd.

Reiki je jednou z možností, jak uvést tělo a mysl zpět do harmonického stavu. Samozřejmě s naším přičiněním a ochotou připustit změny. Mnoho z nás raději spoléhá na pomoc druhých lidí. Je to pohodlnější, než pracovat na sobě a změnit sebe a svůj život. Naše zastaralé vzorce myšlení a chování nám brání v tom, abychom v životě dosáhli spokojenosti, naplnění a pochopili smysl života vůbec. Změnit vzorce vytvořené v minulosti a v dětství patří mezi nejobtížnější úkoly. Často si myslíme, že změna není možná nebo se změny bojíme. Každá fyzická a psychická nemoc má svoji duchovní příčinu. Každá nemoc je darem Vesmíru, který nám ukazuje, kde jsme ve svém životě udělali chybu. Tímto máme šanci se nejen své nemoci zbavit, ale pokud opravdu pochopíme, kde jsme udělali chybu, tak svůj život změnit.

REIKI HARMONIZACE

- terapie na dálku

Zasvěcení do Reiki

 

Reiki je velmi jednoduchá, intuitivní a je označována za základ energetické a duchovní práce na sobě či druhých. Nazýváme ji jako základní školu pro práci s energiemi. S Reiki pracuji již od roku 2002 a přinesla v mém životě postupné důležité změny. 

 
Stupeň Reiki nemusí vypovídat nic o osobní zralosti zasvěceného, protože zůstává jen na něm samotném, jak a jakou rychlostí bude duchovně růst. Stupeň Reiki tedy vypovídá pouze o možnostech, jak intenzivně je dotyčný schopen zprostředkovat sílu Reiki. Proto může být mezi dvěma lidmi zasvěcenými do stejného stupně velký rozdíl. 
 
 
 
Opakování zasvěcení zdarma

Každý, kdo již dříve u mě absolvoval určité zasvěcení má možnost si u mě zdarma toto zasvěcení na dálku zopakovat. Ostatní absolventi (od jiných terapeutů-učitelů) uhradí předem poplatek ve výši 300 Kč.

Opakovaná zasvěcení (přesvěcení) udržují energetické kanály v harmonii a čistotě, tak aby skrz ně proudilo čím dál více Světla, zároveň přitom dochází k pročištění bloků, navýšení vibrací, otevírání srdeční čakry, intuice i k dalšímu osobnímu a duchovnímu rozvoji. Každé zasvěcení i opakování může spustit očistný proces či uvolnění blokád z minulosti.

 


I. stupeň (základní - fyzická úroveň)

REIKI je jemná metoda přirozeného léčení, vhodná pro každého.
Dochází při ní k zvýšení vlastní energie a zmírnění bolestí.
Přiložením dlaní na těle navodí hlubokou relaxaci, pocit harmonie a klidu.
Celkově zlepší naše mimosmyslové vnímání a intuici.
Díky Reiki lze pomáhat sobě, druhým lidem, zvířatům, přírodě atd.

Po zasvěcení do Reiki I. stupně člověk srovná vibrace svého těla s vibracemi vesmírné tvořivé energie a stává se tak "kanálem" pro Reiki. Současně získá ochranu, která zabraňuje přenosu disharmonické či jiné, cizí energie s negativním působením. Takto může Reiki kdykoliv použít pro sebe, nebo ji předávat přiložením rukou druhým, s energií Reiki lze pracovat již po zbytek svého života. Zasvěcením do Reiki se v těle může spustit detoxikační proces a to na všech úrovních, tím dochází k čištění na fyzické, emocionální, ale i mentální úrovni. Procesy změn většinou probíhají po dobu 14-21 dnů od zasvěcení. Zasvěcený jedinec často mění svůj postoj k životu i sám k sobě. Může být opět uveden před situace a problémy, které již kdysi v minulosti řešil, aby pochopil, že je nutné podívat se na souvislosti okolo sebe z jiného pohledu. Často tím dochází k podstatnému životnímu přehodnocení. Člověk získává sobě přirozenou schopnost samoléčení. Zasvěcením do Reiki dochází ke zvýšení citlivosti a vnímavosti vůči energiím, jedinec začne zažívat zcela nové pocity či objeví v sobě schopnosti, které předtím neměl a neznal je, jako je citlivost na barvy, navýšení intuice, jasnozřivosti a dochází též k celkovému zklidnění. Zasvěcením I. stupně dochází k seznámení s energií a jejím průtokem.

Zasvěcení do Reiki I. je vhodné pro každého, kdo intuitivně cítí, že se chce naučit s Reiki pracovat, a to i bez předchozích zkušeností práce s energií. TIP: Před zasvěcením je možné absolvovat nejdříve Reiki harmonizaci.

Cena Reiki I. stupně - dálkový kurz: 1 000 Kč

Přesvěcení (opakování), od jiných učitelů Reiki: poplatek 300 Kč (pro mé klienty zdarma)


 II. stupeň (pokročilá - mentální úroveň)

Navazující díl Reiki II. stupně absolvují ti, kteří již mají zkušenosti s používáním Reiki na sobě, svých blízkých, přátelích či ostatních lidech. Časový odstup od předchozího zasvěcení je minimálně týden až 21 dnů, a to proto, aby kanál Reiki byl dostatečně otevřen a pročištěn a byl dostatek času na všechny změny, které je nutné nechat proběhnout. Zasvěcení je provázeno několikanásobným zesílením průtoku Reiki energie, dalším zvýšením citlivosti a vnímavosti vůči energiím a zesílením intuice. Absolventu jsou předány tři symboly, mantry a speciální techniky, k zesílení proudění energie Reiki a ochraně. Dále je sám schopen posílat energii kamkoliv na dálku v prostoru a čase, a řešit problémy jak fyzického, psychického (emocionálního), tak mentálního charakteru. Vyrovnává se také karma a zejména naše psychika. Lze docílit intenzivnějšího působení energie Reiki a zkrácení doby terapií Reiki. 

Zasvěcení je vhodné pro každého, kdo již absolvoval Reiki I. stupně u mě či kdekoliv jinde a chce postoupit dále ve svém osobním rozvoji i práci s energií a duchovní cestě.

Cena Reiki II. stupně - dálkový kurz: 1 200 Kč

Přesvěcení (opakování), od jiných učitelů Reiki: poplatek 300 Kč (pro mé klienty zdarma)


 III. stupeň - Mistr (mistrovská úroveň)

Navazující díl (zasvěcení) se doporučuje zhruba po pravidelné alespoň dvouměsíční práci s Reiki I. a II. stupně, avšak i toto je velmi individuální a může trvat půl roku i déle než se jej rozhodnete přijmout. Nejdůležitější je, aby člověk sám předem došel k vlastnímu hlubšímu poznání působení, možností a objevil skutečné schopnosti i hranice jednotlivých stupňů Reiki energie. III. stupeň je určen těm, kteří se opravdu cítí být na duchovní cestě a chtějí se aktivně dále rozvíjet. Zde je člověku předán poslední Mistrovský symbol Reiki, čímž se všechny jeho schopnosti, které má, ještě více zesilují (intuice, mimosmyslové vnímání, napojení na nejvyšší úroveň, dále je mu poskytnuta hluboká ochrana i síla.). Lze označit takového jedince, že po zasvěcení do III. stupně, je v proudění Reiki energie neustále. Jeho život zpravidla dostává jiný smysl a člověk dochází k dalším poznáním a pochopení souvislostí. Nicméně vždy je vše vyváženo neustálou prací na sobě samém a hlubokým a aktivním zájmem o pochopení smyslu osobní existence a veškerého bytí obecně.  

Zasvěcení je vhodné pro každého, kdo již absolvoval Reiki I. a II. stupně u mě či kdekoliv jinde a chce postoupit dále na své duchovní cestě, osobním rozvoji i práci s energií.

Cena Reiki III. stupně - dálkový kurz: 2000 Kč


Jak probíhá dálkový kurz se zasvěcením na dálku?

Přenos vysokovibračních harmonizujících jemnohmotných energií ze Zdroje Vesmíru je možné provést stejně kvalitně na dálku jako při osobním kontaktu. Předpokladem pro zasvěcení na dálku je, že Mistr, který zasvěcuje, je připraven vysílat a druhý člověk se naladí na příjem. Spojení mezi oběma se vytvoří přes jejich duše. Probíhá tak podobný rituál, jako u tradičního osobního zasvěcení. Často je tento dálkový přenos energie vnímán jako intenzivnější a déle působící, než zasvěcení, ke kterému dochází v přímém kontaktu. Navíc každý jedinec, který o to požádá, si může sám doma v klidu vytvořit podmínky, aniž by se čehokoliv obával nebo byl rušen. Celý postup dálkového zasvěcení trvá cca 30-60 minut. Vypadá to jako dálková meditace, kdy během cca 1 hodiny v klidu odpočíváte a jen volně přijímáte co přichází. Během této doby není potřeba být online připojen na netu ani telefonu. Poté již každý jedinec pracuje sám s vedením vlastní intuice, duchovních průvodců a pracovních skript (manuálu). Vždy máte možnost další konzultace se mnou jako učitelem prostřednictvím e-mailu. Před zasvěcením vždy zasílám text s přípravou.

Dálkový kurz: obsahuje dálkové zasvěcení do daného stupně Reiki. Podrobný manuál a certifikát zasílám na Váš e-mail. Další možné konzultace probíhají e-mailem.

 

TIP: jako doplněk k meditacím, terapiím Reiki, rituálům, na očistu, či k dálkovému zasvěcení nabízím svíčky z naší autorské výroby: ZDE

Svíčky Vám umožní navázat komunikační kontakt s bytostmi Světla.

"Nechte proniknout k Vám energii s laskavým poselstvím bytostí Světla."

 

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.