Shamballa 1024

 

Shamballa 1024 je vysokovibrační léčebný systém. Zahrnuje 1024 symbolů, které jsou rozděleny do 4 stupňů po 256 symbolech. Symboly se předávají telepaticky Mistrem učitelem do aury žáka. Shamballa 1024 nám může pomoci v našem vývoji, duchovní cestě, v léčení a uzdravování na všech úrovních, zlepšení našeho zdraví, v odstraňování bloků, osvobození od emocionálních vazeb, starých vzorců myšlení a jednání, celkově rozpustit karmu, uvolnit karmické zátěže. Pomocí Shambally 1024 se aktivují další řetězce DNA a také napravují pokřivené kódy DNA. Pomůže nám převzít odpovědnost za svůj život, odpoutat se od minulosti a překonat to, co potřebujeme.

Shamballa 1024 pracuje na vysoko vibrujících frekvencích 5D (páté dimenze úrovně života) a pomáhá při léčení různých nemocí, které jsou v 3D považovány za těžko léčitelné (alergie, závislosti, otrava těžkými kovy, regenerace u zcela poškozených orgánů, apod.). Další velkou výhodou Shambaly je její postup léčení, který je pozvolný a nedochází k nárazovým změnám v energetickém systému, "léčebné symboly" vnikají do centra těla a harmonizují tam jen to, co je v tu chvíli k harmonizaci potřebné.

Zasvěcení probíhá vždy postupně do každého stupně, tak aby si každý pomalu mohl zvyknout na vyšší vibrace. Do I. a II. stupně Shambally 1024 se provádí zasvěcení najednou, další stupně jsou k dispozici, jakmile se na to budete cítit nebo po Vašem energetickém navýšení, které Vám mohu předem vytestovat.


Podmínkou pro zasvěcení do Shambally 1024 není nutné mít jakékoliv jiné energie, pokud Vás Shamballa intuitivně oslovuje a láká, jste připraveni pro její zasvěcení. Shamballa je nádherná a posune Vás dál v osobním rozvoji i v práci s energiemi. Pokud již máte zasvěcení např. Reiki, je to pro Vás výhodou. Obě energie se vzájemně doplňují a podporují.

Zasvěcení lze provést na osobním semináři, ale také na dálku - v  pohodlí Vašeho domova ve smluveném čase. Zážitky jsou stejně silné, ne-li silnější než při zasvěcení osobním. Obdržíte vždy manuál a certifikát o zasvěcení. Po zasvěcení je samozřejmostí poradenství, zodpovím Vaše otázky buď osobně nebo prostřednictvím e-mailu.

Shamballa 1024 v sobě slučuje (obsahuje) několik typů energie, a to:

  • univerzální životodárná energie (spektrum energií Reiki)
  • Mahátma energie (energie života, božství a osvícení) = Energie Světla v našem duchovním srdci – energii naší „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ (požádáme a ihned se děje)
  • energie Nanebevzatých mistrů a Bytostí Světla (Andělé, Archandělé, atd.)
  • v současnosti Shamballa tvoří také paprsky intenzivní transformace

Rozdělení stupňů Shambally:

1. stupněm Shambally získáme schopnost léčit sebe.

2. stupněm se nám výrazně navýší energetický potenciál k léčení a napojení na Shamballu, posílíme léčení sebe sama a také máme schopnost léčit druhé lidi, prostor a to vše osobně i na dálku. Pokud máte vztah ke zvířatům, můžete využít Shamballu také pro léčení zvířat, pokud to tak cítíte. Obvykle toto využijí ti, kteří cítí, že mají nějaký specifický úkol zde na Zemi spojený se zvířaty.

3. stupeň obsahuje zasvěcení do léčivých energií Archanděla Metatrona - schopnost napojení na Zdroj, otevření svého srdce, napojení na Metatronovu ochrannou mřížku, silné duchovní učení  "Já jsem" a jeho praktické využití v běžném životě.

4. stupeň je mistrovský a umožňuje Shamballu1024 vyučovat a předávat dále, získáváte napojení na Chrám Shamballa.


Všechny zde uvedené semináře-zasvěcení nabízím i pro jednotlivce.

Z důvodu vstřebání léčivých energií a zajištění potřebné délky očistného procesu, doporučuji mezi jednotlivým zasvěcením (stupněm) udělat pauzu alespoň týden až 21 dní. 


 Jak probíhá dálkový kurz se zasvěcením na dálku?

Zasvěcení do vysokovibračních léčivých energií je možné provést osobně a stejně tak kvalitně i na dálku. Předpokladem pro zasvěcení na dálku je, že Mistr, který zasvěcuje, je připraven vysílat a druhý člověk se naladí na příjem. Spojení mezi oběma se vytvoří přes jejich duše. Probíhá tak podobný rituál, jako u tradičního osobního zasvěcení. Často je tento dálkový přenos energie vnímán jako intenzivnější a déle působící, než zasvěcení, ke kterému dochází v přímém kontaktu. Navíc každý jedinec, který o to požádá, si může sám doma v klidu vytvořit podmínky, aniž by se čehokoliv obával nebo byl rušen. Celý postup dálkového zasvěcení trvá cca 30-60 minut. Vypadá to jako dálková meditace, kdy během cca 1 hodiny v klidu odpočíváte a jen volně přijímáte co přichází. Během této doby není potřeba být online připojen na netu ani telefonu. Poté již každý jedinec pracuje sám s vedením vlastní intuice, duchovních průvodců a pracovních skript (manuálu). Vždy máte možnost další konzultace se mnou jako Mistrem a učitelem prostřednictvím e-mailu. Před zasvěcením vždy zasílám text s přípravou.


 Opakování zasvěcení zdarma

Každý, kdo již dříve u mě absolvoval určité zasvěcení má možnost si u mě zopakovat toto zasvěcení znovu zdarma. Ostatní absolventi (od jiných Mistrů-Učitelů Reiki/Shamballa) uhradí poplatek ve výši 300 Kč.

Opakovaná zasvěcení (přesvěcení) udržují energetické kanály v harmonii a čistotě, tak aby skrz ně proudilo čím dál více Světla, zároveň přitom dochází k pročištění bloků, navýšení vibrací, otevírání srdeční čakry, intuice i k dalšímu osobnímu a duchovnímu rozvoji. 


Dálkový kurz: trvá cca hodinu a obsahuje očistnou dálkovou meditaci, dálkové zasvěcení do daného stupně Shamballa. Podrobný manuál a certifikát zasílám na Váš e-mail. Další konzultace probíhají e-mailem nebo přes Skype.

Zasvěcení do I. a II. stupně Shamballa 1024: dálkový kurz 1 200 Kč

Zasvěcení do III. stupně Shamballa 1024: dálkový kurz 1 000 Kč

Zasvěcení do IV. stupně Shamballa 1024: dálkový kurz 2 000 Kč

TIP: jako doplněk k meditacím, na doladění zde nabízených terapií či k dálkovému zasvěcení nabízíme svíčky z naší výroby: ZDE

Svíčky Vám umožní navázat komunikační kontakt s bytostmi Světla.

"Nechte proniknout k Vám energii s laskavým poselstvím bytostí Světla."

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.