Akáša - Čtení z Akáši - Akášické záznamy duše

 

 

 

 Při většině terapií pracuji s Akášickými záznamy duše.

Co znamená Čtení z Akáši a jaký má pro nás význam?

Akáša je vesmírná knihovna či kronika, kde jsou uloženy všechny zápisy, záznamy - myšlenky, pocity, události všech lidí a celého světa vůbec. Tyto záznamy jsou za určitých okolností zpřístupňovány "ke čtení" sloužícímu rozvoji či léčení jednotlivců i skupin a mohou se stát cennou pomocí na životní cestě jedince. Při terapeutickém vhledu mohou být tyto záznamy otvírány, tak abychom mohli lépe najít a pochopit sami sebe či druhé kolem. Napojením se na akášické pole se spustí silná akášická energie, která sloupem světla prostoupí vše, co je potřeba v danou chvíli otevřít, uzdravit či napravit. Po zjištění všech potřebných informací a pochopení souvislostí prvotních příčin v minulosti a současnosti, se akášické záznamy při sezení uzavírají a tím se uzavře i proud léčivé akašické energie.

Díky Kronice Akáša a čerpání informací z ní dochází k odstranění nežádoucích bloků, či vyřešení karmických pout. Jde o uzdravení energie a tím i energetických bloků v těle, duši i podvědomí. Akášické záznamy střeží bytosti Světla, které rozhodují o tom, jaké informace můžeme v daný čas vědět či vidět a které dosud ne. K vyřešení problémů se nám dostane v daném okamžiku přesně těch informací, kterých je třeba k pochopení a následnému uzdravení.

Můžeme nahlédnout do minulosti své či druhých (s jejich souhlasem), vidět, co se odehrává mezi životy nebo jaký talent a schopnosti můžeme rozvíjet, protože kdysi už se nám cosi dařilo. Poté stačí se rozpomenout a začít rozvíjet staré vlohy. Můžeme číst záznamy pro zvířata a také pro budovy, domy, byty, životní situace, které nás zajímají. Můžeme uvidět vztahy, které jsme už kdysi v minulosti navázali, a nyní pokračují. Pochopit jejich souvislosti a význam.

Všechna tato poznání a uvědomění nám přináší novou energii, úlevu a pochopení pro situace, které nyní prožíváme. Nezapomeňme, že vše se děje v našem životě z nějakého důvodu, nic není náhoda a bez důvodu. Vše má svůj skrytý smysl a řád. 

V akášickém vhledu přicházejí reakce a takové odpovědi pro naši duši, na které jsme vnitřně připraveni a schopni je dále použít pro vlastní vědomý posun v životě. Vedou nás často k dalšímu nasměrování či novému úhlu pohledu na danou věc, která nás trápí či zatěžuje. Pochopením pak nacházíme nové rozměry, jsme vedeni k vnitřnímu přijetí, odpuštění, lásce a moudrosti. Akášické vhledy často v nás vyvolají nutný proces změny. Někdy se jedná jen o zlomky a základy informací, jindy jsou to podrobnější detaily. Vše je řízeno tzv. „shora“.

Co Akáša neumí? Nedokáže odpovědět vždy na vše, co nutně potřebujeme znát, neumí věštit, předvídat budoucnost, časovou osu - kdy přesně, v jakém čase, za jak dlouho… či jak dopadne daná situace, jelikož každý jsme tvůrci svého života, a tak je nutné přijmout vlastní zodpovědnost za něj i za svá rozhodnutí.

Při dálkových terapiích a intuitivních vhledech díky Akášickému světlu dochází mimo jiné také k celkovému uvolnění, vyladění, doplnění energie, pročištění čaker, odstranění hrubých bloků a zharmonizování na všech úrovních aury, karmické očistě, vztahových napětí atd…

Příprava

Napište do meilu jméno(a) a data narození účastníků, které chcete v konstelaci skrz Akášu postavit. Dále napište vaše zadání. Stručně a výstižně popište, co chcete aktuálně pročistit a zpracovat. Téma a vaše otázky s tím spojené. V případě, že se jedná také o vaše vztahy (či jiné dospělé osoby), potřebujete předem jejich vědomý souhlas k dálkové terapii, a tedy to, že budu s nimi přes vás energeticky pracovat.

 


 

TIP: jako doplněk na doladění zde nabízených terapií, pro vlastní práci (meditace), rituály, očistu či k dálkovému zasvěcení nabízím svíčky z naší autorské výroby: ZDE

Svíčky Vám umožní navázat komunikační kontakt s bytostmi Světla.

"Nechte proniknout k Vám energii s laskavým poselstvím bytostí Světla."