Dálková terapie – Léčení na dálku – Zasvěcení na dálku

 

 

Vše kolem nás se neskutečně urychluje, dochází k duchovnímu vzestupu celé planety. Země se dynamicky mění, zvyšuje své vibrace a my bychom neměli zůstávat pozadu. Díky takto stále vzrůstajícím vibracím jsme již nyní velmi dobře schopni přijmout energii (léčení, zasvěcení) na dálku, tedy bezkontaktně na neomezenou vzdálenost.

Přenos vysokovibračních harmonizujících jemnohmotných energií ze Zdroje Vesmíru je možné provést stejně kvalitně na dálku jako při osobním kontaktu. Často je takový dálkový přenos energie vnímán jako intenzivnější a déle působící, než přenos, ke kterému dochází v přímém osobním kontaktu. Navíc každý jedinec, který si o to požádá, pak může doma v klidu vytvořit pro sebe vhodné podmínky, aniž by se čehokoliv obával nebo byl rušen.

Předpokladem pro práci na dálku je, že terapeut (průvodce, Mistr-učitel), který předává (zprostředkovává) tuto vesmírnou energii je připraven vysílat a druhý člověk se v dohodnutém čase naladí na příjem. Spojení mezi oběma se vytvoří přes jejich duše a tzv. Světelný most. Oba jsou pouze vodiči této energie. Tak probíhá podobný rituál, jako u tradičního kontaktního osobního působení. Celý dálkový proces trvá cca 30-60 minut.

Poté může během pár dní až týdnů nastat u Vás očista těla i duše a dojít k vyplavení bloků a doladění na všech úrovních vnímání. Pak jste již každý veden(a) vlastní intuicí, Vyšším Já, duchovními průvodci, atd. Jakmile si energie postupně dostatečně sednou, máte vždy možnost následné konzultace přes e-mail či Skype.

Zasvěcení na dálku umožní, aby Vámi protékalo více energie. Při zasvěcení jsou do Vaší aury přeneseny symboly daného energetického systému (např. Reiki), které následně ožijí a lze již během pár dní je využít pro svůj další vnitřní růst. Každé zasvěcení (i opakovaná) Vás posunou vždy o pár schodů nahoru. Udržují energetické kanály v harmonii a čistotě tak, aby skrz ně proudilo čím dál více Světla, zároveň přitom dochází k pročištění bloků, navýšení Vašich vibrací, otevírání srdeční čakry, intuice i k dalšímu osobnímu a duchovnímu rozvoji.

Doporučení a příprava

Terapie a zasvěcení na dálku

Vytvořte si asi na hodinu času ničím nerušený posvátný prostor sami pro sebe, ve kterém budete přijímat energii na dálku. Vyslovte mentálně: "Prosím předem žádám o klid během působení celého procesu, ideální harmonizaci svého těla i duše. Děkuji." Můžete si také sami doplnit v duchu mentálně záměr, co konkrétně potřebujete v životě právě podpořit či zpracovat, uvolnit. Ten je vhodné zadat v přítomném čase, jako by už nastal.

Zapalte si svíčku (nebo aromalampu, případně vonnou tyčinku), pusťte si příjemnou relaxační či meditační hudbu (bez mluveného slova), najděte si vhodné, klidné a pohodné místo buď vsedě či vleže, na boso bez obuvi, přitom nekřížíme ruce ani nohy. V případě potřeby se můžete také přikrýt dekou, aby Vám bylo teplo. Pokud sedíte na židli, měli byste mít rovná záda a nohy na podlaze.

Pro lepší příjem energie je dobré mít dlaně obráceny směrem nahoru, zavřete si oči a nechte se sami vést svými pocity a dechem k přirozenému uvolnění. Předem nic neočekávejte, jen ponechte vše během rituálu volně a přirozeně plynout. Vysokofrekvenční energie proudí plynule, stačí si být vědom své zářící duše a přenést více pozornosti do svého srdce.


Zasvěcení na dálku

V předem dohodnutý čas požádejte svou duši a poproste své Vyšší Já o přijetí zasvěcení a to skrze průvodce, mistra (učitele) Zuzanu Světlanu.

„Prosím své Vyšší Já, aby mi dovolilo přijmout toto zasvěcení (můžete konkrétně uvést - do energie ... daného … stupně) a prosím, aby mi byla tato energie předána v maximální možné míře, kterou mohu snést a tak, abych zasvěcení cítil (a). Děkuji.“ 

nebo

„Prosím, abych byl/a zasvěcen/a právě nyní do energie daného stupně od Zuzany Světlany, které je pro mě ... (Vaše jméno) připraveno a uloženo ve vesmírné energetické schránce samotného Zdroje. Ať toto zasvěcení běží časově tak dlouho, jak je potřeba a vše proběhne v souladu s Boží vůlí. Děkuji."

Můžete si přitom k sobě zavolat svého Anděla strážného či jiné duchovní průvodce (Archanděly) a požádat je o ochranu, bezpečí a vedení během zasvěcení.

Pak se jen uvolněte a vychutnávejte celý rituál. Nic předem neočekávejte, ponechte plynout.

Celou tuto žádost provádím i já za Vás, nemusíte mít tedy obavy, že byste něco vynechali či zapomněli.

Zasvěcovací proces běží zhruba po dobu 30 minut, dalších 30 minut je možná následné procítění (meditace) s Bytostmi Světla. Energie proudí zpravidla ve vlnách. Většina lidí nějakým způsobem vnímá na různých místech těla určité prožitky – cítí energie, teplo, chlad, mravenčení, brnění, vnímá duchovní bytosti, barvy, přijímá vize, poselství, obrazy, cítí změny, navrací se v čase zpátky nebo hledí do budoucnosti… Každý má svou vlastní zkušenost a každý vnímá něco jiného a v jiné intenzitě. Škála zážitků je různorodá a individuální. Během zasvěcení můžete i usnout, i toto je v pořádku, akorát opatrně na svíčky.

Upozornění: zasvěcení proběhne v každém případě, zážitky jsou pouze obohacením z celého procesu, nikoliv podmínkou pro zasvěcení či měřítkem pro kvalitu!

Přeji Vám krásné prožitky.
 Zuzana Světlana 

Po zasvěcení je vhodné udělat si doma alespoň 1x týdně koupel v mineralizované soli. Slouží jako podpora detoxikace (očista), která může v následujících dnech proběhnout. Vhodné je poslechnout tělo a duši, dopřát sobě klid, zvýšit pitný režim, vylepšit stravu, pohyb v přírodě a postupně tak přizpůsobit své vnímání nové energii a vyšším vibracím.

TIP: jako doplněk na doladění zde nabízených terapií, pro vlastní práci (meditace) či k dálkovému zasvěcení nabízíme svíčky z naší výroby: ZDE

Svíčky Vám umožní navázat komunikační kontakt s bytostmi Světla.

"Nechte proniknout k Vám energii s laskavým poselstvím bytostí Světla."