Dálková terapie – Zasvěcení na dálku

 

 

Vše kolem nás se neskutečně urychluje, dochází k duchovnímu vzestupu celé planety. Země se dynamicky mění, zvyšuje své vibrace, které působí na každého vnímavého jedince. Díky takto stále vzrůstajícím vibracím jsme nyní již velmi dobře schopni přijmout energii (harmonizaci či zasvěcení) na dálku, tedy bezkontaktně na neomezenou vzdálenost.

Přenos vysokovibračních harmonizujících jemnohmotných energií ze Zdroje Vesmíru je možné tedy provést stejně kvalitně na dálku jako při osobním kontaktu. Často je tento dálkový přenos energie vnímán jako intenzivnější a déle působící než přenos, ke kterému dochází v přímém osobním kontaktu. Navíc každý jedinec, který si o to požádá, pak může v klidu svého domova vytvořit pro sebe vhodné podmínky, aniž by se čehokoliv obával nebo byl rušen.

Předpokladem pro práci na dálku je, že terapeut (průvodce-Mistr-učitel), který zprostředkovává danou energii ze Zdroje Vesmíru je připraven vysílat a druhý člověk se v dohodnutém čase naladí na příjem. Oba jsou pouze vodiči této energie.