Etika terapeuta

 

"Mistr se nepozná podle toho, kolik má žáků, ale podle toho, kolik vychová mistrů."

 1. Platí zde pravidlo, že pokud je žák připraven, najde se i pro něj vhodný učitel, terapeut, průvodce (mistr).
 2. Na začátku vašeho výběru terapeuta dejte na svou vlastní intuici a první dojem. Pročtěte si např. jeho informace na webu. Poznáte jej i podle toho, že se snaží na sobě neustále pracovat a rozvíjet se ve svých aktivitách. Prošel mnoha cestami a zkouškami, nabral sílu i zkušenosti, které se snaží předávat dále.
 3. Určitě nemá vše vyřešené a zvládnuté, ale snaží se jít dál a je si toho vědom. Další úkoly, životní témata a výzvy jsou před ním neustále, slouží tak ke svému osobnímu rozvoji i vlastnímu sebepoznání.
 4. Může mít trochu náskok před ostatními, ale nikdy se nepovyšuje, jen vede a doprovází jejich kroky, aby vše zvládli snáze a rád se podělí o své zkušenosti.
 5. Každý je pro něj zrcadlem a v jeho odrazu se ochotně učí a zkoumá.
 6. To co předává a učí sám prošel na vlastní pěst a přidává zde vlastní názory. Snaží se to žít v praktickém životě.
 7. Nenutí nikoho, aby šel stejnou cestou jako on, vše je jen doporučení a každý má svou vlastní zkušenost, která je nutná a potřebná pro vyzrání jeho vlastní duše.
 8. Nikdy vás nenutí, abyste šli stejně a dělali to samé jako on, brali jej jako vzor. On je pouze inspirací.
 9. Dává vám svobodu ve vlastní rozhodování. Svůj život si řídíme sami.
 10. Nenabízí zázraky na počkání, vše má svůj čas a každý člověk je na určitém stupni svého vývoje.
 11. Je schopen vám sdělit i věci, které nemusíte snadno a hned přijmout. Pracuje však s citem a soucitem.
 12. Zajistí vaše soukromí, a také to, že všechny osobní informace sdělené v rámci sezení jsou naprosto důvěrné a zůstávají mezi klientem a terapeutem.

Upozornění k terapiím a seminářům!

Veškeré terapeutické služby nabízím jako poradenské a konzultační a v žádném případě nenahrazují lékařskou péči, a nejsou tedy důvodem k vysazení léků. Semináře a kurzy pořádám pro osobní vzdělávání a osobní duševní rozvoj jedince, některé postupy mohou být náročnější na zvládnutí a vyžadují čas a trpělivost. 

Vaše intuice vás vede tam, kde máte v daný okamžik být a čím se máte zabývat. Přesto vždy předem posuzuji každého individuálně, co je pro něj vhodné. Je potřeba si uvědomit, že každý dospělý jedinec nese sám za sebe plnou odpovědnost. V případě závažných minulých psychických problémů či užívání léků mě prosím předem informujte. Účastníci mladší 18-ti let, musí mít k účasti terapie (sezení) či semináře souhlas rodiče. 

Je dobré, aby klient předem terapie nic neočekával, každý jedinec je na určitém stupni vývoje a může mít své vlastní prožitky odlišné od ostatních. Každá terapie na dálku i osobní (či seminář se zasvěcením) sebou může přinést navíc očistný proces, trvající zhruba pár dní až 3 týdny, se kterým se mohou uvolnit z těla či naší psychiky nashromážděné toxiny a přebytečné emoce, a dochází k doladění na všech rovinách vlastní existence. Naslouchejte svému tělu a dopřejte sobě klid, odpočinek s dostatkem spánku a tekutin. Klientům následně po terapii nabízím na doladění situace ještě další podpůrný postup a výběr z řady harmonizačních produktů, které individuálně každému na míru vytestuji.