Individuální konstelace - vztahové, rodinné, pracovní

 

Rodinné konstelace jsou metodou, která vytváří harmonii v rodinném systému. Je jednou z účinných metod, jak zpracovat svůj postoj k rodičům. Konstelace nám pomáhají zbavovat se již nepotřebných, negativních zátěží (i z minulých životů), dochází k očištění a celkovému osvobození se od karmického zatížení vlivu předků rodové linie. Kromě rodinných témat lze pomocí individuální konstelace zpracovat jakýkoliv problém z vašeho současného života, soukromí, zdraví, práce, mezilidských partnerských a profesních vztahů atd.

Naše životní cesta je mnohem méně formována výchovou a společenskými vlivy, než událostmi a vzorci pocházejícími z rodinné historie, které se zcela nevědomě přenášejí z generace na generaci. Na našem počátku stojí rodina, především dva lidé, ze kterých pocházíme. Jsme tím, čím jsme díky svým rodičům. A jestliže se chceme dostat do souladu sami se sebou, je třeba se podívat právě na naše rodiče a předky rodové linie, podívat se na to, co nám předali či nepředali, eventuálně to změnit, a tím sebe osvobodit. Tato metoda nás staví před skutečnosti, které jsme odmítali dlouho vidět, které jsme popírali. To co opravdu léčí, je pravdivý pohled na život.

V konstelacích se hledá řád, ve kterém láska může bez překážky proudit. Respektování tohoto řádu nám umožní stát v rodině na svém pravém místě. Zátěž, kterou dostáváme od předků nevědomým procesem, odevzdáme členům rodiny, kterým patří, a zároveň jim tak vrátíme důstojnost a úctu. Pak cítíme svou sílu a také podporu rodiny.

Do řádu lásky patří například to, že rodinný systém lépe funguje, když těžištěm rodiny je muž a žena je středem. Láska mezi partnery je první a má přednost před láskou k dětem. První narozené dítě (i když zemřelo) je první, po něm další sourozenci jsou druzí, třetí…. Rodiče jsou velcí a děti malí, pokud rodiče přijímají svůj osud a zodpovědnost za život, lásce se daří… Tento řád lásky je v mnoha rodinách poškozen. Například mnohdy je těžké přijmout své rodiče takové, jací jsou, vypořádat se s úmrtím dítěte, s křivdami osudu… Pokud ale dokážeme přijmout skutečnosti, jsme posilněni a cítíme se v míru. Je potřeba mít ochotu přijmout a respektovat druhé. Umět přijmout, že jsme součástí celku. Pokora nám pomáhá jít životem plynule a bez překážek. 

Průběh konstelace

Klasické konstelace jsou skupinovou terapií. Já však pracuji zejména s individuální terapií, kdy namísto skupiny účastníků se vyberou figurky - postavičky s tváří. Tyto nahrazují a představují během terapie jednotlivé členy rodiny, partnery v osobním či pracovním životě, ale také např. nejrůznější emoce, situace či jiné další role. Při stavění konstelace klient představí terapeutovi svůj problém. Vše může proběhnout i písemnou formou. Ve vědomém poli konstelace lze vnímat a prožít přes jednotlivé zástupce – figurky pocity a emoce daných účastníků konstelace. Terapeut, jenž konstelacemi provádí, má za úkol krok za krokem pomoci uvolňovat bolest a lásku, odhalovat skryté pravdy a postupně směřovat k celkovému vyřešení harmonické konstelace.

Konstelace působí postupně. Po konstelaci je správné o tom dále nemluvit. Je důležité, aby se v duši uchoval obraz a zážitek z vyřešené konstelace, pak může léčení probíhat tak jak má. 

Pro koho jsou konstelace?

Konstelace jsou prožitkovou terapií. Dávají nám sílu, umožňují nám v životě růst, uzdravit se, rozvíjet, harmonizovat, zklidňovat a nacházet své vnitřní zdroje a potenciál. Pomáhají nám najít důležitost našich rodových kořenů pro náš život a život našich dětí. Pomáhají také posunout a uzdravit vztahy mezi partnery či na pracovišti.

Jsou určeny všem lidem, kteří procházejí osobním růstem, sebepoznáním a všem těm, kteří berou život jako zkušenost a proces zrání. Pomáhají všem, kteří si uvědomují, že jejich vztahy nejsou naplňující a chtějí své rodinné nebo pracovní vztahy prožívat lépe a radostněji. Konstelace mohou být přínosné i pro všechny ty, kteří pracují s lidmi. Pomohou jim lépe pochopit jejich profesní postavení v systému a odhalí, jak správným postojem vnést do systému své kvality.

Při terapii pracuji s Akášickými záznamy duše a dochází k jejich čištění, vyladění, doplnění energie, pročištění čaker, odstranění hrubých bloků a zharmonizování na všech úrovních aury (karmická očista, vztahové napětí atd…). 

Osobní sezení

Individuální konstelace může proběhnout osobně Vaší návštěvou v poradně Oáza duše. Osobní sezení trvají cca 2 hodiny a probíhají pouze mezi 4 očima. K účasti postačí pouze jednotlivec. V případě partnera by Vám měl dát předem souhlas, že budeme s ním přes Vás energeticky pracovat. V ceně návštěvy navíc dostanete sebou Andělskou svíčku na dočištění Vaší situace.  

Je dobré, aby klient předem terapie nic neočekával, každý jedinec je na určitém stupni vývoje a může mít své vlastní prožitky odlišné od ostatních. Každá terapie sebou může přinést ještě očistný proces, trvající zhruba týden až 3 týdny, se kterým se uvolní z těla či naší psychiky nashromážděné toxiny a přebytečné emoce, a dochází k doladění na všech rovinách vlastní existence. Poslouchejte tedy své tělo a dopřejte sobě klid, odpočinek s dostatkem spánku a tekutin.

Klientům následně po terapii nabízím na doladění situace ještě další podpůrný postup a výběr z řady harmonizačních produktů, které individuálně každému na míru vytestuji.

Cena: 1199 Kč

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.