Andělské léčení

 

Léčení s anděly lze snadno zprostředkovat energeticky na dálku, jen je potřeba vytvořit zcela klidové podmínky pro napojení. Jak to probíhá? Na předem dohodnutý čas jsem připravena vysílat a vy se naladíte na příjem. Během terapie není potřeba být online připojen na netu ani telefonu. 

Bytosti Světla nás učí přijímat a dávat sobě i druhým ze srdce, odpouštět, vnímat, cítit a prožívat. Léčí nás díky harmonii na všech rovinách našich těl-ve všech vrstvách aury. Mohou nám přinést i docela silné prožitky v obrazech, pocitech, ale i v jasných sděleních, jak v nějaké situaci, kterou momentálně v životě řešíme dořešit, nebo jak dále postupovat. Velice často dochází k pochopení a přijmutí, co a proč se nám děje právě to či ono. Uvědomění si situací, na které jsme nahlíželi pouze z lidského úhlu pohledu, že mají pro nás hluboký duchovní význam. Po dálkovém procesu můžete vnímat lehkost, uvolnění, s pocity klidu a radosti a s otevřeným srdcem, ukotvení tady a teď v přítomném okamžiku. 

Délka této dálkové terapie je cca 20 minut. Pro hlubší účinek je vhodné aplikovat opakovaně (1-2x týdně, případně využít balíček na měsíc).

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.